Sami o sobie

Jacek Walkiewicz

Kiedy kilkanaście lat temu czując się bardziej mówcą niż szkoleniowcem, wstępowałem w szeregi SPMiM byłem dumny i szczęśliwy, że dołożę swoja cegiełkę do wzrostu świadomości wartości przekazu słownego zwanego wystąpieniem.

Dzisiaj bycie mówcą to nie tylko szansa na ciągły rozwój własny ale również udział w rozwoju osobistym tysięcy innych osób. Bycie częścią tej społeczności to dla mnie zaszczyt.


Mirosław Gajdek

Tak się nazywam, a jestem praktykiem zarządzania sprzedażą. Ma to dla mnie ogromne znaczenie, bo moja praca opiera się na rozmowach i budowaniu relacji z ludźmi sprzedaży. Dzisiaj nie pracuję z tabelkami lub raportami. Pracuję z ludźmi. Dlatego z radością przyjąłem członkostwo w Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówczyń i Mówców.

Mogę czerpać inspiracje od praktyków mówienia, od ludzi, którzy wiedzą, to jak wykorzystać scenę do umiejętnego wpływania swoim słowem na słuchaczy.

Jestem pewien, że wspólnie możemy się od siebie wiele nauczyć. Ja do naszej społeczności mogę wnieść własne zasoby i umiejętności wynikające z mojej wieloletniej praktyki.

To ludzie nadają sens działania innym ludziom i dlatego dla mnie ma znaczenie praca w środowisku SPMiM i wspólne rozwijanie kultury słowa, podnoszenie umiejętności sztuki wystąpień publicznych także poprzez prowadzenie naszych SPMiM warsztatów i szkoleń. Słowa mają moc i dlatego warto uczyć posługiwania się słowem każdego, któremu zależy na jakości swojego przekazu.


Piotr Cieszewski

Ktoś mi ostatnio zadał pytanie – Piotr, czy ty się denerwujesz?
Jechałem wtedy na konferencję, żeby wygłosić przemówienie dotyczące przywództwa. Odpowiedziałem, że się denerwuję i sam się zacząłem zastanawiać, dlaczego? Przecież mówiłem już łącznie do około stu tysięcy ludzi. Moja szczera wewnętrzna odpowiedź brzmiała tak- denerwuję się, ponieważ mi zależy.

Zależy mi na dobrym odbiorze. Nie mogę bazować na dobrych opiniach po wcześniejszych przemówieniach. Ludzi, którzy będą na widowni nie obchodzi to, jak mi poszło na innych spotkaniach.

Zgodnie z tym czego uczymy na Warsztatach Wystąpień Publicznych organizowanych przez SPMiM, tej dzisiejszej publiczności mam dać wiedzę, emocje, motywację do działania, refleksję, inspirację.