27 marca, 2017

Dołącz do nas!

Dołączasz do grona ludzi, żyjących zawodowo z mówienia od wielu lat.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców?

 1. Zapoznaj się ze Statutem, Kodeksem Etyki, a przede wszystkim Kodeksem Kompetencji i upewnij się, że spełniasz zawarte w nich wymagania i kwalifikacje.
 2. Zbierz dwa listy rekomendacyjne od członków zwyczajnych i przeprowadź z nimi rozmowę na temat Twoich kwalifikacji.
 3. Wypełnij Deklarację Członkowską.
 4. Złóż dokumenty na ręce Sekretarza (np. poprzez formularz kontaktowy).
 5. Zarząd na najbliższym zebraniu większością głosów podejmie uchwałę o przyjęciu nowego członka.

Deklaracja Członkowska

Motto naszej Wspólnoty „silni wśród równych” oznacza kilka istotnych przywilejów:

Jako Członkini/Członek, Zwyczajny, Aspirujący lub Honorowy

 1. Możesz posługiwać się logotypem i wszelkimi komunikatami naszej Wspólnoty, na których wartość, wszyscy pracowaliśmy przez wiele, wiele lat…
 2. Stajesz się częścią naszej Wspólnoty, tym samym masz dostęp do konsultacji, superwizji i topowych mentorów, którzy życzliwie pomogą w różnych dylematach oraz problemach rozwojowych
 3. Masz prawo brać udział w warsztatach, szkoleniach wewnętrznych, imprezach masowych zorganizowanych przez SPM, przeglądach młodych talentów oraz corocznym Festiwalu Inspiracji
 4. Możesz przyjść na każde nasze obrady, formalne oraz nieformalne i czerpać z doświadczeń naszej Wspólnoty
 5. Masz prawo organizować swoje eventy pod patronatem naszej Wspólnoty oraz prezentować się w mediach

Obowiązki:

 1. Przestrzeganie Statutu, Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Kompetencji,
 2. Opłacanie rocznej składki w wysokości 1000 pln,
 3. Obecność na 60% spotkań SPM.