O nas


Naszą misją jest rozpowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności związanych z publicznym przemawianiem oraz budowanie sieci kontaktów wśród osób zainteresowanych tą dziedziną.

Swoje cele statutowe, realizujemy poprzez m.in.:

  • Organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów i konferencji poświęconych umiejętnościom związanym z publicznym przemawianiem.
  • Współpracę z innymi podmiotami posiadającymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia, w zakresie promocji i rozpowszechniania wiedzy oraz rozwijania umiejętności obejmujących wystąpienia publiczne.
  • Przekazywanie informacji na temat działalności Stowarzyszenia szerokim kręgom społecznym za pomocą środków masowego przekazu.

Tworzymy społeczność mówczyń i mówców.

Nasze stowarzyszenie jest miejscem, gdzie można poznać pasjonatów i pasjonatki sztuki wystąpień publicznych, wymienić się doświadczeniami oraz zdobyć nowe inspiracje.

Jest to społeczność, która wspiera swoich członków i członkinie w ich rozwoju i osiąganiu kolejnych sukcesów.   

W ramach naszych działań organizujemy liczne warsztaty, szkolenia oraz spotkania, podczas których mówcy i mówczynie mogą zdobyć nowe umiejętności oraz doskonalić już posiadane.

Raz w roku organizujemy Festiwal Inspiracji, będący swoistym świętem mówców i mówczyń, a przede wszystkim potężną dawką inspiracji dla naszej publiczności.

Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce zostało powołane do życia w grudniu 2006 roku z inicjatywy Grzegorza Turniaka przy aktywnym wsparciu: Marka Skały, Dariusza Milczarka, Roberta Kroola, Agnieszki Polskiej – Kamieńskiej, Marka Zubera, Jolanty Jaworskiej i prof. Krzysztofa Opolskiego.

W dniu 26.02.2007 roku zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod nr KRS 0000275173 przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. We wrześniu 2021 roku na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków, zmianie uległa nazwa na Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówczyń i Mówców.

Od 2017 roku Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówczyń i Mówców jest organizatorem Festiwalu Inspiracji.