Menu Zamknij

JUŻ OD 15 LAT!

Współczesną intencją naszej Wspólnoty jest zapewnienie przestrzeni wsparcia, integracji  i zaplecza pedagogicznego z zakresu przemawiania, dyskusji publicznej oraz narracji sporu dla rozwijających się talentów o specjalizacjach w różnych obszarach nauki, biznesu, gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych. Potrzebowaliśmy wielu lat dyskusji, doświadczeń, prób i błędów, by jasno zdefiniować zarówno sens, misję, jak i strategię naszej wyjątkowej Wspólnoty.

SPMiM nie jest firmą szkoleniową, biurem promocji prelegentów, czy agencją eventową, ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest “pedagogiczną inspiracją” i “zespołem wolontarialnym” zarówno podczas corocznego Festiwalu Inspiracji, Warsztatów Wystąpień Publicznych, jak i przez cały rok. Starsi dla Młodszych, Młodsi dla Starszychwszyscy wiemy, że na scenie, przed kamerą, na sali konferencyjnej, sądowej, szkoleniowej lub innej – jesteśmy sami. M.i. z tych powodów budujemy Wspólnotę Profesjonalistek i Profesjonalistów, która zapewnia zespołową przeciwwagę do codziennej samotności i związanych z nią wyzwań…   

Pierwotnie – Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce –  zostało powołane do życia z inicjatywy Grzegorza Turniaka przy aktywnym wsparciu: Roberta Kroola, Dariusza Milczarka, Marka Skały, Agnieszki Polskiej – Kamieńskiej, Marka Zubera, Jolanty Jaworskiej i prof. Krzysztofa Opolskiego, w grudniu 2006 roku i zostało wpisane 26.02.2007 roku do rejestru stowarzyszeń pod nr KRS 0000275173 przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. We wrześniu 2021 roku na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członkiń i Członków, zmianie uległa nazwa na Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówczyń i Mówców.

Statutowym celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu publicznego przemawiania. W polu działania Stowarzyszenia, znajdują się takie dziedziny jak: retoryka, erystyka, dialektyka i ruch sceniczny.

SPMiM nie prowadzi działalności gospodarczej i jest stowarzyszeniem stricte misyjnym, utrzymującym się wyłącznie ze składek członków oraz darowizn. Członkinie i członkowie wyróżniają się tym, że zawodowo żyją z profesjonalnego mówienia i są z tego znani, a w ramach członkostwa w SPMiM realizują jego misje wolontarialnie, podobnie jak członkowie zarządu i członkowie honorowi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe, poprzez m.in.:

  1. Organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów i konferencji poświęconych umiejętnościom związanym z publicznym przemawianiem.
  2. Współpracę z innymi podmiotami posiadającymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia, w zakresie promocji i rozpowszechniania wiedzy oraz rozwijania umiejętności obejmujących wystąpienia publiczne.
  3. Przekazywanie informacji na temat działalności Stowarzyszenia szerokim kręgom społecznym za pomocą środków masowego przekazu.

Dokumenty Stowarzyszenia:

  1. Statut
  2. Kodeks Etyki
  3. Kodeks Kompetencji

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówczyń i Mówców jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Tekst Karty Różnorodności, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu dostępny jest tutaj.

Składy zarządów od 2007 roku:

1. Grzegorz Turniak – prezes, Robert Krool – wiceprezes,  prof. Krzysztof Opolski wiceprezes, Agnieszka Polska Kamieńska – wiceprezes,

2. Grzegorz Turniak prezes, Robert Krool – wiceprezes, Dariusz Duma wiceprezes, Robert Jasinski – wiceprezes,

3. Grzegorz Turniak prezes, Robert Krool – wiceprezes,  Szymon Dziak wiceprezes, Jerzy Zientkowski – wiceprezes.

4. Robert Krool prezes, Zbigniew Kowalski wiceprezes, Ewa Sowińska – wiceprezes, Dariusz Milczarek wiceprezes.

Mail założycielski:

Original-Message-From-Grzegorz-Turniak-To-Agnieszka-Polska-Aleksander-Drzewiecki-Daria-Golebiowska-Tataj-Dariusz-Duma-Dariusz-Milczarek-Dorota-Dabrows-1