Mówczynie i Mówcy

Anna Cichowska

Dyplomowana coach, trenerka neuropsychologii, mówca aspirujący

Specjalizuje się w coachingu kariery z pasją, badaniu predyspozycji behawioralnych, odkrywaniu zasobów, rozwoju kompetencji miękkich oraz mentoringu młodych menadżerów.

Dyplomowana coach, zrzeszona w Klubie Izby Coachingu, certyfikowana i akredytowana trenerka neuropsychologii PRISM – badania naturalnych preferencji zachowań. Ekonomistka w obszarze bankowości i rachunkowości.

Praktyk zarządzania i wspierania w rozwoju ludzi, bazującym na ich mocnych stronach. Wspiera osoby, które czują się niespełnione zawodowo, w odnalezieniu sensu i radości w pracy, a dzięki temu równowagi w życiu osobistym. Pomaga młodym menadżerom nabyć i wdrożyć kluczowe umiejętności. Pracuje indywidualnie z klientami.

Prowadzi także warsztaty rozwoju osobistego dla wielu organizacji. Szkoli w obszarze kierowania i budowania zespołów w podejściu coachingowym dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Inicjatorka i jedna z prelegentek Forum Rozwoju Osobistego we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego: Trenuj Rozwój. Autorka artykułów o tematyce związanej ze spełnioną karierą zawodową, jej rozwojem, przebudowaniem kariery, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, poczuciem własnej wartości.

Publikuje na swoim blogu www.acichowska.pl i czasem w witrynach, związanych ze szkoleniami oraz doradztwem. W życiu towarzyszy jej myśl, że szczęście możliwe jest tylko wtedy, gdy żyje się w zgodzie z samym sobą.