Działania

Go to WSPÓLNOTA SPM

WSPÓLNOTA SPM

Nasza Wspólnota wyróżnia się starą, lecz bardzo aktualną zasadą iż:
lepiej być równym wśród silnych, niż silnym wśród słabych.

Go to Otwarte warsztaty SPM

Otwarte warsztaty SPM

Organizujemy letnie i zimowe Otwarte Warsztaty Wystąpień Publicznych. To nauka od najlepszych mówców w Polsce i sprawdzian „ile się nauczyłeś” na prawdziwej, dużej scenie teatralnej!

Go to Festiwal Inspiracji

Festiwal Inspiracji

Jedyny tego typu festiwal słowa scenicznego w Polsce. Na jednej scenie ponad 40 czołowych mówczyń i mówców, w tym kilkanaścioro znanych autorek i autorów książek.

Superwizja Dobrych Praktyk

To merytoryczna i zwarta, osadzona
w polskich realiach, odcinkowa opcja
o erystyce, retoryce oraz dialektyce, pod redakcją uznanych praktyków, mających ponad 5-milionową publiczność. Zapraszamy!

Go to Dołącz do nas!

Dołącz do nas!

Nasza wspólnota członkiń i członków rocznie spędza 15.000 godzin na scenie. Jeśli i Ty masz coś do powiedzenia zapraszamy do kontaktu.

O Stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu publicznego przemawiania.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów i konferencji poświęconych umiejętnościom związanym z publicznym przemawianiem,
2) współpracę z innymi podmiotami posiadającymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia, w zakresie promocji i rozpowszechniania wiedzy oraz rozwijania umiejętności obejmujących wystąpienia publiczne,
3) przekazywanie informacji na temat działalności Stowarzyszenia szerokim kręgom społecznym za pomocą środków masowego przekazu.

Mówcy

Członkinie i członkowie Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców

Marek Skała

Założyciel
Mówca inspiracyjny i motywacyjny
Siłą jego wystąpień jest:
– dopasowanie posiadanej wiedzy i techniki wystąpień do firmy, grupy i potrzeb klienta,
– wykorzystanie osobistych kontaktów (i wywiadów) z takimi osobami jak B. Tracy, R. Cialdinii, S. R. Covey, P. Kotler, D. Goleman, W. L. Ury, M. Belbin, i inni,
– wykorzystanie dużej dynamiki, doświadczeń nurkowych (ratownik) i górskich (przewodnik), technik hipnozy i aktywizacji dużych grup.

Robert Krool

Założyciel, prezes zarządu
Przedsiębiorca i mentor
Prekursor i jeden z wiodących animatorów polskiej sceny zawodowych mentorów oraz mówców profesjonalnych. W jego seminariach i warsztatach wzięło udział ponad 600 tys. decydentów. Współtwórca nowej kategorii scenicznej Mentoring Theater. Specjalizuje się w monodramach, wywodzi z amatorskiego teatru improwizacji, który uprawia od dziecka. Autor 8 książek i szeregu programów edukacyjnych.

Ewa Sowińska

Wiceprezes zarządu, biegły rewident, coach biznesu
Wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers. Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Zajmuje się coachingiem. Prowadzi szkolenia dla członków rad nadzorczych i biegłych rewidentów.

Zbigniew Kowalski

Wiceprezes zarządu, Dyrektor Programowy Festiwalu Inspiracji, mówca, konsultant, doradca
Dyrektor programowy spółki Komunikacja z pacjentem.pl, jeden z pierwszych w Polsce nauczycieli akademickich nauczających studentów wydziału lekarskiego metod porozumiewania się z pacjentami. Doświadczony mówca motywacyjny, konsultant, doradca i trener komunikacji interpersonalnej. Zajmuje się głównie projektami rozwojowymi dla Lekarzy i Farmaceutów oraz pracowników firm farmaceutycznych.

Dariusz Milczarek

Założyciel, Honorary Senior President,
Trener, mentor, konsultant
Przedsiębiorca, menedżer, współwłaściciel spółek z różnych obszarów rynku, Partner Zarządzający i czołowy mentor Sandler Training Polska, odpowiedzialny za rynek Polski oraz Centralnej Europy. Trener, mentor, konsultant i coach zajmujący się od 20 lat doradztwem biznesowym. Realizator projektów szkoleniowych i doradczych dla wielu polskich oraz międzynarodowych instytucji biznesowych.

Grzegorz Turniak

Założyciel, Honorary Senior President,
Networking specialist
Grzegorz Turniak niestrudzony orędownik wartościowych idei: networkingu, minglingu, zarządzania talentami i karierą. W lutym 2006 roku założył i do grudnia 2012 był prezesem firmy BNI Polska. Założył i prowadził z partnerami The Top Careers Club. Poprzednio w swojej karierze pełnił m.in. funkcje Prezesa jobpilot Polska, HR Sector Sales Manager – SAP Polska, Managing Director – Neumann Management Institute.

Jacek Walkiewicz

Mówca inspiracyjny
Psycholog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich mówców. Od dwudziestu pięciu lat aktywnie uczestniczy w rozwoju edukacji dorosłych. Autor programów szkoleniowych i wykładów dla ponad 500 firm. Jego wykłady na TEDx umieszczone na YouTube mają ponad 3.5 miliona odsłon. Autor książek: „Rozmyślnik Jacka Walkiewicza”, „Pełna MOC życia” i „Pełna MOC możliwości”.

Marek Adamski

Mówca motywacyjny, trener
W życiu i pracy niestrudzony orędownik ciągłego kształcenia i rozwoju, przepełniony wiarą iż każdy z nas stworzony jest do wielkich rzeczy a bariery i przeszkody na tej drodze tworzymy sami. Praktyk makretingu i zarządzania procesami w organizacji. Mówca motywacyjny i trener. Ekspert w budowaniu i wdrażaniu skutecznych strategii rozwoju organizacji w obszarze sprzedaży i marketingu.

Iwona Bobrowska-Budny

Mówca konferencyjny, inspiratorka
Talent management mentor, trener biznesu i ekspert z zakresu zarządzania kapitałem ludzkimi. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego m.in. jako menedżer i partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Certyfikowana w ponad 15 metodach diagnostycznych badania potencjału, talentów i osobowości zawodowej, wspiera w odnalezieniu swojej ścieżki zawodowej i misji życiowej.

Michał Bukowski

Konsultant, trener, coach
Konsultant, coach i trener. Wychowany w rodzinie aktorskiej przez całe dzieciństwo miał kontakt ze sceną, radiem i telewizją, jednak po studiach wybrał drogę konsultanta biznesu. Współpracował z wiodącymi korporacjami rynku finansowego, usług medycznych, produkcji i sprzedaży. Poprzez mentoring i coaching od lat wspiera rozwój menedżerów i liderów. Bada i rozwija zasady improwizacji scenicznej.

Lidia Buksak

Trenerka wystąpień publicznych
Logopeda medialny. Autorka bestsellerowej książki „Szkoła Mówców” (Onepress, 2018). Mówca i nauczyciel mówców. Prowadzi szkolenia, konsultacje i doradztwo w zakresie wystąpień publicznych, przygotowania i prowadzenia prezentacji biznesowych, wystąpień w mediach, online i przed kamerą, budowania wizerunku, emisji głosu, wyrazistego mówienia i kultury żywego słowa.

Robert Buszta

Trener biznesu, coach
Trener biznesu, coach i przedsiębiorca. Absolwent socjologii i psychologii UW. Znakomity praktyk z zakresu zarządzania strategią. Prelegent licznych konferencji i seminariów. Od 1988 roku popularyzator technik pracy umysłowej (szybkie uczenie się: reguły treningu pamięci, technik notowania, zasady nauki szybkiego czytania i efektywnego studiowania) opartych o koncepcje angielskiego psychologa Tonego Buzana.

Piotr Chimko

Menedżer, trener biznesu
Pasjonat tematyki dojrzałego i świadomego przywództwa. Menedżer z osiemnastoletnim doświadczeniem korporacyjnym w obszarze IT, finansów i zakupów. Przewodził wdrożeniom licznych projektów, od czysto informatycznych, poprzez optymalizujące koszty, po wprowadzanie nowinek technologicznych. Aktualnie wspiera globalne przemiany w firmie Philips.

Jacek Chmielecki

Mówca, trener biznesowy
Prowadzi mowy motywacyjne, szkolenia dla Firm i Klientów indywidualnych z zakresu komunikacji , sprzedaży, prezentacji, przywództwa, rekrutacji, motywacji, zarządzania czasem. Inwestuje na rynku nieruchomości oraz w różne projekty biznesowe. Przez ostatnie 18 lat zajmował menadżerskie stanowiska w największych firmach branży IT. Partner Zarządzający i główny trener Do&Have.

Anna Cichowska

Dyplomowana coach, trenerka neuropsychologii
Specjalizuje się w coachingu kariery z pasją, badaniu predyspozycji behawioralnych, odkrywaniu zasobów, rozwoju kompetencji miękkich oraz mentoringu młodych menadżerów. Dyplomowana coach, zrzeszona w Klubie Izby Coachingu, certyfikowana i akredytowana trenerka neuropsychologii PRISM – badania naturalnych preferencji zachowań.

Piotr Cieszewski

Mówca motywacyjny, menedżer
Ekonomista, taternik, zdobywca m.in. Mount Everestu, menadżer w korporacji budowlanej Skanska, najmłodszy dyrektor oddziału w stu dwudziestolentniej historii tej jednej z największych korporacji budowlanych świata. Dyrektor Oddziału Sprzętowego wspierającego główny biznes, jak i Dyrektor Oddziału Budownictwa Drogowo-Mostowego w Warszawie, operującego na pierwszej linii frontu.

Mirosław Gajdek

Coach, Trener
Coach, trener. Zawodowo już zdobyłem i nadal zdobywam doświadczenie menedżerskie w skutecznym zarządzaniu strukturami sprzedaży tak małymi (trudne), jak i tymi dużymi (łatwiejsze). Obecnie z bardzo dobrymi wynikami zarządzam strukturą sprzedaży, korzystając przy tym od 1992 roku z doświadczeń polskiego rynku ubezpieczeniowego.

Tomasz Grzelak

Psycholog, trener sprzedaży, mentor i wykładowca
Od 17 lat zajmuje się sprzedażą i doradztwem finansowym inwestując kapitał w fundusze, akcje i obligacje. Łącząc tę wiedzę z psychologią biznesu oraz ekonomią zaufania trenuje managerów niższego i wyższego szczebla z zakresu skutecznych technik sprzedaży oraz budowania strategii firm. Współpracuje zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi klientami, wydobywając potencjał sprzedaży.

Wojciech Herra

Mówca inspiracyjny, coach mentalny
Jeden z najbardziej inspirujących mówców w Polsce. Z jednej strony niezależny konsultant specjalizujący się w projektach ukierunkowanych na zwiększanie efektywności sprzedaży. Założyciel i właściciel firmy WH Performance Consulting. Patron Instytutu Psychologii Sportu. Ewangelista wpływu głowy na wyniki w sporcie. Redaktor naczelny magazynu Psychologia Sportu. Coach mentalny wielu zawodników.

Tomasz Kalko

Menedżer, trener biznesu, mówca
Trener i menadżer z dwudziestoletnim stażem. Przeszkolił ponad 20.000 osób. Absolwent szkoły Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prowadzi szkolenia z przywództwa, zarządzania, komunikacji, psychologii w biznesie, sprzedaży i autoprezentacji. Występuje w roli mówcy motywacyjnego. Dyrektor ds. Rozwoju i szef działu szkoleń w firmie BLACHY PRUSZYŃSKI.

Prof. Arkadiusz Karwacki

socjolog, badacz i wykładowca, konsultant, konstruktor zmian społecznych w organizacjach.
socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej w Instytucie Socjologii UMK. Specjalizuje się w badaniach jakości życia [szczególnie członków klasy średniej], problemów społecznych [doświadczenie ubóstwa, bezrobocia, wykluczenia społecznego, nierówności społecznych] oraz współczesnej polityki społecznej.

Nikolay Kirov

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym
Od 1996 r. trener, doradca, mówca inspiracyjny i wykładowca akademicki w zakresie: • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych • Przywództwa i zarządzania sobą, zespołem oraz własną energią

Nadia Kirova

Mówca konferencyjny, menedżer, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym
Specjalizuje się w tematyce budowania zespołów, zarządzania organizacją, zarządzania sobą i swoją energią życiową oraz stresem. Skutecznie łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę budowy mózgu, stylów myślenia oraz uczenia się. Prowadzi szkolenia, warsztaty i indywidualne sesje dla menedżerów i przedsiębiorców oraz dla rodziców i dzieci.

Kamil Kozieł

Trener, menedżer, mówca
Założyciel IT School i PrezART oraz partner w ORA-600. Trener z ponad 10 letnim doświadczeniem, skuteczny menedżer i wysoko oceniany mówca. Ortodoksyjny zwolennik kreatywności w sztuce prezentacji, w której korzysta z technik stosowanych przez aktorów, stand-uperów oraz designerów. Wykładał na studiach podyplomowych prowadzonych przez SGH w Warszawie, WSB i UE w Poznaniu.

Marek Kurto

Konsultant biznesowy, ekspert zarządzania i sprzedaży
Od początku kariery zawodowej związany z branżą finansową. Przez 20 lat rozwijał struktury sprzedażowe dla spółek dystrybucyjnych, firm ubezpieczeniowych oraz domów maklerskich, pełniąc funkcje członka zarządu lub dyrektora sprzedaży – odpowiadał za sprzedaż oraz współtworzył politykę produktową. Na rynku niepublicznym wraz z podległymi strukturami pozyskał 1,7 mld zł aktywów.

Agnieszka Maruda-Sperczak

Trenerka Biznesu, mówczyni motywacyjna
Akredytowana Coach ICF, Master NLP, mentorka i praktyk biznesu, promotorka przedsiębiorczości kobiet, skutecznego motywowania i komunikacji opartej o wartości. Jedyna trenerka w Europie, która posiada licencję na certyfikowane szkolenia z metody Instant Influence – Błyskawicznej Motywacji wg dr. Michaela V. Pantalona.

Marzena Mazur

Mentorka, dziennikarka
Doktor psychologii (UW), psycholog biznesu, mentorka i doradca wyższej kadry menedżerskiej. Praktyk biznesu z 15-letnim doświadczeniem menedżerskim. Pasjonatka eksperymentów psychologicznych i mechanizmów rządzących ludzkimi zachowaniami. Pomysłodawczyni i współzałożycielka Klubu Kobiet Mówiących na Głos. Od 2009 współpracuje z Radiem TOK FM prowadząc autorskie audycje.

Paweł Paluszyński

Mówca, broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny
Przez 20 lat zdobywał doświadczenie w towarzystwach ubezpieczeniowych i spółkach brokerskich, m.in. April Polska, Concordia Polska, AIG. Był Prezesem Zarządu April Polska i Dyrektorem Regionalnym April Group, odpowiedzialnym za Polskę, Wielką Brytanię, Litwę i Belgię, zajmującym się pośrednictwem ubezpieczeniowym, obsługą szkód i assistance. Od 2018 roku Prezes Zarządu GrECo Polska.

Kaja Prystupa-Rządca

Doradca, mentor i badacz
Specjalizuje się w tematyce zarządzania i transformacji organizacji w środowisku wirtualnym oraz strategiami wspierania innowacji. Wspiera ludzi w rozwoju komunikacji wirtualnej oraz inspiruje do zmian na poziomie organizacyjnym. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, Executive MBA w Koźmiński Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego.

Dr Grzegorz Radłowski

Ekspert z zakresu sprzedaży
Ekspert z zakresu sprzedaży doradczej i zarządzania. W tej tematyce realizuje swoje POWER CONTENT SPEECHe. Autor 3 książek: Mądrość mentoringu, inteligencja coachingu” One Press 2019 – po 3 tygodniach sprzedaży na liście 12 TOP. „Skuteczny trening sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje” Poltext 2017 – bestseller merlin.pl w kat. biznes oraz „Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży” wyd. II 2018, wyd. I 2015.

Marcin Renduda

Mówca inspiracyjny, konsultant, trener
Inspirujący mówca, konsultant i trenerem. Miłośnik wykorzystywania nowoczesnych technologii w biznesie i rozwoju kompetencji cyfrowych. Patrząc w przyszłość szuka trendów, a następnie wdraża je, aby jego Klienci stawali się kreatorami otaczającego ich Świata.

Jan Siwek

Dyrektor działu medycznego
Dyrektor Działu Medycznego w Alstor, wprowadzający na rynek polski wiele nowatorskich rozwiązań dla wspomagania pracy lekarzy najnowszymi rozwiązaniami dla diagnostyki obrazowej, ortopedii, kardiologii, neurologii i mammografii. Wielokrotnie zapraszany jako wykładowca na Kongresy Medyczne oraz szkolenia. Społecznie pełni rolę Przewodniczącego Sekcji Monitorów w Polskim Towarzystwie Inżynierii Klinicznej.

Magdalena Teterko-Walczak

Business Influencer, Mówca inspirujący, Emotellerka
Influencerka biznesowa. Genetyk. Manager zdrowia. Liderka rynku farmaceutycznego. Influencerka biznesowa. 16 lat pracowała w największych międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych. 12 lat na stanowiskach zarządzających. Skuteczna kreatorka marek szpitalnych i leków Open Care. Z sukcesem launchowała i relaunchowała wiele leków, które do dziś przynoszą firmom ogromne zyski.

Alicja Trojanowska-Laskowska

Menadżerka, trenerka biznesu
Ekspertka w dziedzinie sprzedaży i miłośniczka chemii, łącząca z powodzeniem obie pasje od czasu uzyskania dyplomu na kierunku Chemia, na Uniwersytecie Opolskim. Absolwentka Zarządzania Sprzedażą na Akademii Leona Koźmińskiego oraz aktywna liderka zespołów sprzedażowych i projektowych w sektorze chemicznym na rynku polskim oraz międzynarodowym.

Maciej Trybulec

Trener, praktyk biznesu, mówca inspiracyjny
Praktyk biznesu, mentor, mówca inspiracyjny Ma ponad 27-letnie doświadczenie pracy w dużych korporacjach farmaceutycznych. Jego szczególne zainteresowania dotyczą wystąpień publicznych, wyzwań, jakie stawiane są liderom w czasach VUCA, rozwijanie umiejętności przywódczych mogącym sprostać czasom „permanentnej zmiany”, w których żyjemy.

Bartłomiej Wachta

Radca prawny
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnik Kancelarii Maruta Wachta sp. j., wiodący prawnik zarządzający praktyką prawa zamówień publicznych – zespołem prawników realizujących projekty po stronie zamawiających i wykonawców. Specjalizuje się także w obsłudze prawnej projektów technologicznych, w szczególności wdrożeń systemów IT.

Ewa Wilmanowicz

Trener efektywności osobistej, mówca
Ewa Wilmanowicz – mówca, konsultant, doradca zarządów. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Klubu France – Pologne i Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Wykładowca akademicki, przedsiębiorca i autorka publikacji naukowych. Ekspert Instytutu Badań Gospodarczych w obszarze reputacji. Prelegent. Absolwentka Universite d’Angers i UMK. Autorka książki „Osobista reputacja – jak budować markę w dobrym stylu” wyd. Onepress. W obszarze reputacji wypowiada się jako ekspert w biznesowych magazynach branżowych, audycjach radiowych i programach telewizyjnych.

Tomasz Witek

Trener strategicznego działania i zarządzania EGO. Action Learning Coach, Wykładowca, Biznesmen.
Trener strategicznego działania i zarządzania EGO, właściciel firmy Biznesowe Centrum Szkoleniowo-Doradcze. Autor innowacyjnych projektów szkoleniowych w tematyce „EGO’’.

Michał Zawadka

Mówca inspiracyjno-motywacyjny
Optymista. Ekspert słowa. Praktyk. Przedsiębiorca. Mówca inspiracyjno-motywacyjny. Założyciel Mind&Dream, pierwszego i jedynego wydawnictwa w Polsce, ukierunkowanego na rozwój osobisty i społeczny dzieci i młodzieży.

Jerzy Zientkowski

Mówca inspiracyjny, autor, mentor i trener.
W latach 2011-16 wiceprezes SPM i dyrektor programowy Spectacular Speaking oraz Festiwalu Inspiracji. Jest jednym z niewielu mówców-informatyków, którzy potrafią jednocześnie być kompetentni i… zrozumiani. W 2013 roku został Mistrzem Polski w konkursie przemówień improwizowanych po polsku i Wicemistrzem Polski w konkursie przemówień improwizowanych po angielsku.

Rafał Żak

Mówca biznesowy, trener, coach
Zajmuję się rozwojem ludzi i organizacji. Od 10 lat robię to na wiele sposobów, najczęściej w roli mówcy, trenera, coacha i autora tekstów. Moim obszarem specjalizacji jest praca z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju całych organizacji. Występuję na konferencjach, prowadzę spotkania kick-off, służące zaakcentowaniu startu ważnego projektu.

SZAUKASZ MÓWCY NA WYSTĄPIENIE LUB TRENERA NA SZKOLENIE?