SPM sygnatariuszem Karty Różnorodności

Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców zostało sygnatariuszem Karty Różnorodności.

1 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców podpisało Kartę Różnorodności.

Karta Różnorodności to, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, europejska inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Od 2012 roku, czyli od chwili uruchomienia w Polsce, tekst Karty podpisało blisko 130 sygnatariuszy. Tym samym, polskie firmy dołączają do grona ponad 7 tysięcy innych, z 15 krajów Europy, które aktywnie przeciwdziałają dyskryminacji i mobbingowi tworząc przyjazne, włączające miejsca pracy.

Firmy podpisujące raportują o podjętych działaniach społecznych oraz upowszechniają zarządzanie różnorodnością wśród swoich partnerów biznesowych.

Polska Karta Różnorodności należy do Europejskiej Platformy Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, dzięki czemu ma możliwość regularnych spotkań, czerpania z wiedzy i doświadczeń oraz poznawania dobrych praktyk firm z wszystkich krajów, w których działają karty Różnorodności.