Mówczynie i Mówcy

Tomasz Szlendak

Laureat Nagrody Cyceron 2019

Socjolog, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Collegium Invisibile.

Bada zmiany obyczajów w kulturze zachodniej, biospołeczne uwarunkowania życia seksualnego. Autor szeregu artykułów i opracowań naukowych, redaktor publikacji zbiorowych.