Mówczynie i Mówcy

Tomasz Markowski

Uczę myśleć pytaniami i porozumiewać się skutecznie

Wierzę, że jakość rozmów – w życiu, w biznesie oraz w  przestrzeni publicznej – może dawać każdemu z nas ogromną satysfakcję. Dlatego inspiruję do zmian na poziomie postawy, abyśmy włączyli w sobie autentyczną ciekawość na drugiego człowieka. Prowadzę autorskie warsztaty „Myśl Pytaniami w życiu i w biznesie”.

Odkryłem swoje powołanie do wdrażania pozytywnych zmian w świadomości ludzi, aby więcej słuchali, niż mówili, i chcieli obdarzać innych swoją uważnością.

Jestem Trenerem Kompetencji Komunikacyjnych z ponad 15-letnim stażem, Assessorem i praktykiem w obszarze sprzedaży doradczej i zarządzania zespołem. Uczestniczę w procesach rozwojowych, coachingowych oraz  sesjach Development Centre dla kadr menedżerskich firm-liderów w branżach: finanse i bakowość, telekomunikacja, energetyka oraz automotive.

Jako trener wewnętrzny w firmie z branży finansowej odpowiadałem za jakość procesu wdrożenia Doradców oraz rozwój ich kompetencji sprzedażowych. Zarządzałem 20-osobowym zespołem doświadczonych Doradców Klienta.

Z dumą dołączyłem do Maxwell Leadership, aby podnosić jakość metod zarządzania zespołami w Polsce. Widzę wielką potrzebę zmian jakościowych w obszarze managment’u i jednocześnie ogromny potencjał rozwojowy liderów oraz ich zespołów. Jestem Certyfikowanym Mówcą, Trenerem i Coachem w ‘Maxwell Leadership Certified Team’, ponieważ identyfikuję się z mottem, że „wszystko wzrasta i upada z powodu przywództwa”. Pracuję nad tym, aby dzieło przywództwa służebnego przyczyniało się do ww. wzrostu.

Współtworzyłem i przewodziłem Klubowi Toastmasters International, który uzyskał maksymalny pułap rozwoju w trakcie mojej kadencji Prezesa Klubu. Dbałem o rozwój umiejętności przemawiania oraz kompetencji przywódczych Członków Klubu. Występowałem podczas Toastmasters Disctrict Conference.

Zaangażowałem się w rozwój lokalnej przedsiębiorczości w ramach Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim. Pełnię funkcję Vice Prezesa Izby i angażuję się projekty o charakterystyce transgranicznej. We współpracy ze stroną czeską realizujemy projekty nakierowane na rozwój współpracy przedsiębiorstw z obszaru Śląska i Moraw.

Z wykształcenia jestem psychologiem ze specjalizacją: społeczna psychologia biznesu. Jestem Absolwentem Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

Przepracowałem ponad 1 050 dni warsztatowych dla ponad 10 000 osób. Wygłaszałem prelekcje dla grup od 40 do 600 osób.

Prywatnie jestem pasjonatem gór, aktywnym piłkarzem amatorem i biegaczem.