Mówczynie i Mówcy

Paweł Paluszyński

Paweł Paluszyński ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, jednak swoją karierę zawodową postanowił związać z rynkiem ubezpieczeniowym. Przez 20 lat zdobywał doświadczenie w towarzystwach ubezpieczeniowych i spółkach brokerskich, m.in. April Polska, Concordia Polska, AIG.

W latach 2005 – 2014 był Prezesem Zarządu April Polska i Dyrektorem Regionalnym April Group, odpowiedzialnym za Polskę, Wielką Brytanię, Litwę i Belgię, zajmującym się pośrednictwem ubezpieczeniowym, obsługą szkód i assistance.

W Grupie GrECo pracuje od października 2014 roku. W 2015 roku został Członkiem Zarządu, a w 2018 roku – Prezesem Zarządu GrECo Polska. Jest brokerem ubezpieczeniowym
i reasekuracyjnym.