Mówczynie i Mówcy

Nikolay Kirov

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym

Od 1996 r. trener, doradca, mówca inspiracyjny i wykładowca akademicki w zakresie:

  • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie, strategii
    i wdrażania zmian organizacyjnych
  • Przywództwa i zarządzania sobą, zespołem oraz własną energią

Na swoich wystąpieniach inspiracyjnych i kursach z niezwykłą lekkością pokazuje zawiłe połączenie między tym jak zarządzać sobą i podejmować decyzje, aby być przywódcą w czasach szybkich zmian oraz jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na wyniki sprzedażowe, korzyści finansowe i obustronne zadowolenie partnerów. Prezentując łączy swoją szeroką wiedzę z biznesu i ekonomii z głęboką wiedzą na temat psychologii poznawczej i zachowań człowieka. Jego wystąpienia w ramach branżowych konferencji: Kongresu Kadry, Forum profesjonalistów HR, Quo Vadis Szkolenia, Morfologia sprzedaży czy National Sales Congress spotkały się z bardzo wysoką oceną zarówno pod względem merytorycznym jak i prezentacyjnym.

Od 22 lat ponad 70 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów rozwojowych i talentowych dla korporacji
i przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla Kadry Medycznej, a także międzynarodowego programu Executive MBA realizowanego w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca Kozminski AMP –  Advanced Management Program – realizacja Warszawa – Barcelona, prowadził zajęcia w EADA Business School.

Twórca „Akademii Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”.  Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą
i Zespołem Sprzedaży”,
   Współtwórca programów „Life & Business Energy Management” oraz „Strategic Leadership Program” Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych
i rozwojowych dla menedżerów – pod indywidulane potrzeby organizacji.

Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o. oraz LifeEnergy.pl, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, członek Kapituły Nagrody PNSA – Polish National Sales Awards oraz członek Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”. Dyrektor Koźmiński MBA – obszar Przywództwo
i Negocjacje – Akademia Leona Koźmińskiego, wcześniej wieloletni Dyrektor ds. Strategii
i Rozwoju, Kozminski Executive Business School. Ponad 10 lat pełnił funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration. Central Europe”.

Instruktor Caligraphy Health System-Caligraphy Yoga – styl QiGong oraz ZEN Coaching praktyk. Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile.

Opiekun ponad 150 strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotor ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

Autor kilkuset artykułów w czasopismach naukowych oraz prasy menedżerskiej.