Mówczynie i Mówcy

Milena Olszewska Miszuris

Prezes Zarządu WM Advisory, Co-Chair 30% Club Poland

Milena to praktyk wycen, storytellingu, analizy i sprawozdawczości finansowej oraz niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, posiadająca trzy prestiżowe międzynarodowe tytuły z zakresu finansów: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CFA (Chartered Financial Analyst) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting).

Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i niefinansowym, wyceną oraz relacjami inwestorskimi. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. Jest aktywnym niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie, a także członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Prowadzi gościnne wykłady na studiach podyplomowych m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie czy Uczelni Łazarskiego – w tej ostatniej pełni również funkcję eksperta w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Oprócz wykładów, prowadzi również szkolenia – jest m.in. trenerem biznesu w EY Academy of Business. Milena jest także założycielką i Co-Chair 30% Club Poland – kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek. 

Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i najlepszy analityk spółek detalicznych).