Mówczynie i Mówcy

Magdalena Huczek

Prawniczka z wykształcenia, sprzedawca z zamiłowania. Manager z 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu oraz szkoleniowiec z 22-letnią praktyką w organizacji warsztatów.  

Członek kadry managerskiej odpowiedzialnej za dwa największe start-upy w polskiej branży finansowej – EuroBank i DB Kredyt. Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu Spółek sektora bankowego i ubezpieczeń. Zarządzała kilkusetosobowymi zespołami o rozproszonej strukturze. Zespoły te osiągały ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej satysfakcji z pracy.  

Kobieta energia, empatia i elastyczność. Lubi ludzi, chce z nimi rozmawiać i do nich mówić, dzielić się wiedzą, inspirować, motywować, wspierać w komunikacji i zarządzaniu. 

Prowadzi szkolenia dla osób, które zarządzanie ludźmi mają w zakresie swoich przywilejów. Szczególnie dla młodych managerów, których wspiera merytorycznie w zakresie budowania i zarządzania zespołem a także sobą w czasie, motywowania, rekrutacji, a wszystkiemu przyświeca jeden cel – wskazać drogę jak zostać Liderem.  

Jest autorką i trenerką poranków dla managerów i właścicieli firm „Zarządzanie przy kawie” i cyklu szkoleniowego z zakresu zarządzania „4X4 zdobądź prawdziwy napęd do działania” 

Ostatnio z wielką radością niesie kaganek oświaty właśnie do pracowników tego sektora. Szkoli zarówno kadrę kierowniczą placówek oświatowych z zakresu zarządzania, jak również rady pedagogiczne z metod walki ze stresem. 

Ukończyła studia z zakresu Neuroprzywództwa, wiedza z zakresu kognitywistyki, oraz wykorzystania mózgu i jego potencjału w życiu, zarządzaniu i biznesie są istotnymi elementami prowadzonych szkoleń i warsztatów.  

Jedno zdanie: 

Specjalizuje się w zrozumieniu mechanizmów budowania i zarządzania zespołem oraz motywowaniu i inspirowaniu do bycia Liderem.