Mówczynie i Mówcy

Ewa Rzodkiewicz

Liderka, menadżerka z ponad 18 letnim doświadczeniem

Pełniła funkcje dyrektorów strategicznych, dyrektorów zarządzających i CEO w firmach usługowych i produkcyjnych, w tym z branży zbrojeniowej i produkcji pojazdów elektrycznych ( m.in. Zakład Szlifierek “Ponar-Łódź” Sp. z o.o. w Łodzi, Dom Maklerski IDM S.A. w Krakowie, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Radomiu). Zasiadała w Radach Nadzorczych wielu spółek z różnych branż.

Obecnie w ramach własnej działalności zajmuje się wsparciem dla menadżerów, wspiera rozwój biznesów w sferze zarządzania, optymalizacji procesów i budowania strategii biznesowych. Prócz tego pokazuje, jak zmieniają się globalne trendy.

Dotychczasowe osiągnięcia zostały docenione przez Business Centre Club w Warszawie, gdzie jako Dyrektor ds. Nominacji Loży Warszawskiej BCC odpowiada za współpracę z nowymi członkami BCC w tym  organizację inspirujących spotkań oraz grup dyskusyjnych.

W opinii partnerów biznesowych odpowiedzialna, zaangażowana i zdolna do odważnych decyzji. Dążąca do celów z uporem i determinacją. Twórca wielu strategii rozwojowych — zarówno tych, które miały budować dane przedsięwzięcie od zera, jak i tych naprawczych. Potrafi spojrzeć na biznes z wielu perspektyw i łączy wiele zagadnień operacyjnych, biznesowych, międzyludzkich i technicznych w sprawnie działającą całość. Dla podopiecznych twardo stąpający po ziemi lider, jednocześnie z bardzo ludzkim podejściem do każdej sprawy. 

Jej pasją jest cybernetyka, megatrendy i nowe technologie i literatura z zakresu biznesu, przywództwa i rozwoju osobistego. W wolnym czasie maluje, tworzy grafiki i uprawia nordic walking.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej,  studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, oraz studiów podyplomowych prawa handlowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.