Działania

Go to WSPÓLNOTA SPM

WSPÓLNOTA SPM

Nasza Wspólnota wyróżnia się starą, lecz bardzo aktualną zasadą iż:
lepiej być równym wśród silnych, niż silnym wśród słabych.

Go to Otwarte warsztaty SPM

Otwarte warsztaty SPM

Organizujemy letnie i zimowe Otwarte Warsztaty Wystąpień Publicznych. To nauka od najlepszych mówców w Polsce i sprawdzian “ile się nauczyłeś” na prawdziwej, dużej scenie teatralnej!

Go to Festiwal Inspiracji

Festiwal Inspiracji

Jedyny tego typu festiwal słowa scenicznego w Polsce. Na jednej scenie ponad 40 czołowych mówczyń i mówców, w tym kilkanaścioro znanych autorek i autorów książek.

Superwizja Dobrych Praktyk

To merytoryczna i zwarta, osadzona
w polskich realiach, odcinkowa opcja
o erystyce, retoryce oraz dialektyce, pod redakcją uznanych praktyków, mających ponad 5-milionową publiczność. Zapraszamy!

Go to Dołącz do nas!

Dołącz do nas!

Nasza wspólnota członkiń i członków rocznie spędza 15.000 godzin na scenie. Jeśli i Ty masz coś do powiedzenia zapraszamy do kontaktu.

O Stowarzyszeniu

Celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu publicznego przemawiania.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów i konferencji poświęconych umiejętnościom związanym z publicznym przemawianiem,
2) współpracę z innymi podmiotami posiadającymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia, w zakresie promocji i rozpowszechniania wiedzy oraz rozwijania umiejętności obejmujących wystąpienia publiczne,
3) przekazywanie informacji na temat działalności Stowarzyszenia szerokim kręgom społecznym za pomocą środków masowego przekazu.

Mówcy

Członkinie i członkowie Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców

Marek Skała

Założyciel
Mówca inspiracyjny i motywacyjny
Siłą jego wystąpień jest:
– dopasowanie posiadanej wiedzy i techniki wystąpień do firmy, grupy i potrzeb klienta,
– wykorzystanie osobistych kontaktów (i wywiadów) z takimi osobami jak B. Tracy, R. Cialdinii, S. R. Covey, P. Kotler, D. Goleman, W. L. Ury, M. Belbin, i inni,
– wykorzystanie dużej dynamiki, doświadczeń nurkowych (ratownik) i górskich (przewodnik), technik hipnozy i aktywizacji dużych grup.

Robert Krool

Założyciel, prezes zarządu
Przedsiębiorca i mentor
Założyciel i wolontarialny prezes zarządu Stowarzyszenia. Na co dzień prezes zarządu i naczelny wolontariusz Fundacji LifeSkills. Zawodowy pedagog oraz mentor. W jego seminariach i warsztatach wzięło udział ponad 800 tys. decydentów. Współtwórca nowej kategorii scenicznej Mentoring Theater. Specjalizuje się w monodramach, wywodzi z amatorskiego teatru improwizacji, który uprawia od dziecka. Autor 8 książek i szeregu programów edukacyjnych.

Ewa Sowińska

Wiceprezes zarządu, biegły rewident, coach biznesu
Partner ESO Audit. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers. Wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w latach 2015-2019. Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Zajmuje się coachingiem. Mentor. Wykładowca akademicki w zakresie #ESG i etyki biznesu. Moderator paneli dyskusyjnych. Prowadzi szkolenia dla członków rad nadzorczych i biegłych rewidentów.

Zbigniew Kowalski

Wiceprezes zarządu, Dyrektor Programowy Festiwalu Inspiracji, mówca, konsultant, doradca
Dyrektor programowy spółki Komunikacja z pacjentem.pl, jeden z pierwszych w Polsce nauczycieli akademickich nauczających studentów wydziału lekarskiego metod porozumiewania się z pacjentami. Doświadczony mówca motywacyjny, konsultant, doradca i trener komunikacji interpersonalnej. Zajmuje się głównie projektami rozwojowymi dla Lekarzy i Farmaceutów oraz pracowników firm farmaceutycznych.

Dariusz Milczarek

Założyciel, Honorary Senior President,
Trener, mentor, konsultant
Przedsiębiorca, menedżer, współwłaściciel spółek z różnych obszarów rynku, Partner Zarządzający i czołowy mentor Sandler Training Polska, odpowiedzialny za rynek Polski oraz Centralnej Europy. Trener, mentor, konsultant i coach zajmujący się od 20 lat doradztwem biznesowym. Realizator projektów szkoleniowych i doradczych dla wielu polskich oraz międzynarodowych instytucji biznesowych.

Grzegorz Turniak

Założyciel, Honorary Senior President,
Networking specialist
Grzegorz Turniak niestrudzony orędownik wartościowych idei: networkingu, minglingu, zarządzania talentami i karierą. W lutym 2006 roku założył i do grudnia 2012 był prezesem firmy BNI Polska. Założył i prowadził z partnerami The Top Careers Club. Poprzednio w swojej karierze pełnił m.in. funkcje Prezesa jobpilot Polska, HR Sector Sales Manager – SAP Polska, Managing Director – Neumann Management Institute.

Jacek Walkiewicz

Mówca inspiracyjny
Psycholog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich mówców. Od dwudziestu pięciu lat aktywnie uczestniczy w rozwoju edukacji dorosłych. Autor programów szkoleniowych i wykładów dla ponad 500 firm. Jego wykłady na TEDx umieszczone na YouTube mają ponad 3.5 miliona odsłon. Autor książek: „Rozmyślnik Jacka Walkiewicza”, „Pełna MOC życia” i „Pełna MOC możliwości”.

Marek Adamski

Mówca motywacyjny, trener
W życiu i pracy niestrudzony orędownik ciągłego kształcenia i rozwoju, przepełniony wiarą iż każdy z nas stworzony jest do wielkich rzeczy a bariery i przeszkody na tej drodze tworzymy sami. Praktyk makretingu i zarządzania procesami w organizacji. Mówca motywacyjny i trener. Ekspert w budowaniu i wdrażaniu skutecznych strategii rozwoju organizacji w obszarze sprzedaży i marketingu.

Iwona Bobrowska-Budny

Mówca konferencyjny, inspiratorka
Talent management mentor, trener biznesu i ekspert z zakresu zarządzania kapitałem ludzkimi. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego m.in. jako menedżer i partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Certyfikowana w ponad 15 metodach diagnostycznych badania potencjału, talentów i osobowości zawodowej, wspiera w odnalezieniu swojej ścieżki zawodowej i misji życiowej.

Michał Bukowski

Konsultant, trener, coach
Konsultant, coach i trener. Wychowany w rodzinie aktorskiej przez całe dzieciństwo miał kontakt ze sceną, radiem i telewizją, jednak po studiach wybrał drogę konsultanta biznesu. Współpracował z wiodącymi korporacjami rynku finansowego, usług medycznych, produkcji i sprzedaży. Poprzez mentoring i coaching od lat wspiera rozwój menedżerów i liderów. Bada i rozwija zasady improwizacji scenicznej.

Lidia Buksak

Trenerka wystąpień publicznych
Logopeda medialny. Autorka bestsellerowej książki “Szkoła Mówców” (Onepress, 2018). Mówca i nauczyciel mówców. Prowadzi szkolenia, konsultacje i doradztwo w zakresie wystąpień publicznych, przygotowania i prowadzenia prezentacji biznesowych, wystąpień w mediach, online i przed kamerą, budowania wizerunku, emisji głosu, wyrazistego mówienia i kultury żywego słowa.

Robert Buszta

Trener biznesu, coach
Trener biznesu, coach i przedsiębiorca. Absolwent socjologii i psychologii UW. Znakomity praktyk z zakresu zarządzania strategią. Prelegent licznych konferencji i seminariów. Od 1988 roku popularyzator technik pracy umysłowej (szybkie uczenie się: reguły treningu pamięci, technik notowania, zasady nauki szybkiego czytania i efektywnego studiowania) opartych o koncepcje angielskiego psychologa Tonego Buzana.

Piotr Chimko

Menedżer, trener biznesu
Pasjonat tematyki dojrzałego i świadomego przywództwa. Menedżer z osiemnastoletnim doświadczeniem korporacyjnym w obszarze IT, finansów i zakupów. Przewodził wdrożeniom licznych projektów, od czysto informatycznych, poprzez optymalizujące koszty, po wprowadzanie nowinek technologicznych. Aktualnie wspiera globalne przemiany w firmie Philips.

Jacek Chmielecki

Mówca, trener biznesowy
Prowadzi mowy motywacyjne, szkolenia dla Firm i Klientów indywidualnych z zakresu komunikacji , sprzedaży, prezentacji, przywództwa, rekrutacji, motywacji, zarządzania czasem. Inwestuje na rynku nieruchomości oraz w różne projekty biznesowe. Przez ostatnie 18 lat zajmował menadżerskie stanowiska w największych firmach branży IT. Partner Zarządzający i główny trener Do&Have.

Anna Cichowska

Dyplomowana coach, trenerka neuropsychologii
Specjalizuje się w coachingu kariery z pasją, badaniu predyspozycji behawioralnych, odkrywaniu zasobów, rozwoju kompetencji miękkich oraz mentoringu młodych menadżerów. Dyplomowana coach, zrzeszona w Klubie Izby Coachingu, certyfikowana i akredytowana trenerka neuropsychologii PRISM – badania naturalnych preferencji zachowań.

Piotr Cieszewski

Mówca motywacyjny, menedżer
Ekonomista, taternik, zdobywca m.in. Mount Everestu, menadżer w korporacji budowlanej Skanska, najmłodszy dyrektor oddziału w stu dwudziestolentniej historii tej jednej z największych korporacji budowlanych świata. Dyrektor Oddziału Sprzętowego wspierającego główny biznes, jak i Dyrektor Oddziału Budownictwa Drogowo-Mostowego w Warszawie, operującego na pierwszej linii frontu.

Mirosław Gajdek

Coach, Trener
Coach, trener. Zawodowo już zdobyłem i nadal zdobywam doświadczenie menedżerskie w skutecznym zarządzaniu strukturami sprzedaży tak małymi (trudne), jak i tymi dużymi (łatwiejsze). Obecnie z bardzo dobrymi wynikami zarządzam strukturą sprzedaży, korzystając przy tym od 1992 roku z doświadczeń polskiego rynku ubezpieczeniowego.

Tomasz Grzelak

Psycholog, trener sprzedaży, mentor i wykładowca
Od 17 lat zajmuje się sprzedażą i doradztwem finansowym inwestując kapitał w fundusze, akcje i obligacje. Łącząc tę wiedzę z psychologią biznesu oraz ekonomią zaufania trenuje managerów niższego i wyższego szczebla z zakresu skutecznych technik sprzedaży oraz budowania strategii firm. Współpracuje zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi klientami, wydobywając potencjał sprzedaży.

Wojciech Herra

Mówca inspiracyjny, coach mentalny
Jeden z najbardziej inspirujących mówców w Polsce. Z jednej strony niezależny konsultant specjalizujący się w projektach ukierunkowanych na zwiększanie efektywności sprzedaży. Założyciel i właściciel firmy WH Performance Consulting. Patron Instytutu Psychologii Sportu. Ewangelista wpływu głowy na wyniki w sporcie. Redaktor naczelny magazynu Psychologia Sportu. Coach mentalny wielu zawodników.

Tomasz Kalko

Menedżer, trener biznesu, mówca
Trener i menadżer z dwudziestoletnim stażem. Przeszkolił ponad 20.000 osób. Absolwent szkoły Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Prowadzi szkolenia z przywództwa, zarządzania, komunikacji, psychologii w biznesie, sprzedaży i autoprezentacji. Występuje w roli mówcy motywacyjnego. Dyrektor ds. Rozwoju i szef działu szkoleń w firmie BLACHY PRUSZYŃSKI.

Prof. Arkadiusz Karwacki

socjolog, badacz i wykładowca, konsultant, konstruktor zmian społecznych w organizacjach.
socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej w Instytucie Socjologii UMK. Specjalizuje się w badaniach jakości życia [szczególnie członków klasy średniej], problemów społecznych [doświadczenie ubóstwa, bezrobocia, wykluczenia społecznego, nierówności społecznych] oraz współczesnej polityki społecznej.

Nikolay Kirov

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym
Od 1996 r. trener, doradca, mówca inspiracyjny i wykładowca akademicki w zakresie: • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie, strategii i wdrażania zmian organizacyjnych • Przywództwa i zarządzania sobą, zespołem oraz własną energią

Nadia Kirova

Mówca konferencyjny, menedżer, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym
Specjalizuje się w tematyce budowania zespołów, zarządzania organizacją, zarządzania sobą i swoją energią życiową oraz stresem. Skutecznie łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę budowy mózgu, stylów myślenia oraz uczenia się. Prowadzi szkolenia, warsztaty i indywidualne sesje dla menedżerów i przedsiębiorców oraz dla rodziców i dzieci.

Marek Kurto

Konsultant biznesowy, ekspert zarządzania i sprzedaży
Od początku kariery zawodowej związany z branżą finansową. Przez 20 lat rozwijał struktury sprzedażowe dla spółek dystrybucyjnych, firm ubezpieczeniowych oraz domów maklerskich, pełniąc funkcje członka zarządu lub dyrektora sprzedaży – odpowiadał za sprzedaż oraz współtworzył politykę produktową. Na rynku niepublicznym wraz z podległymi strukturami pozyskał 1,7 mld zł aktywów.

Agnieszka Maruda-Sperczak

Trenerka Biznesu, mówczyni motywacyjna
Akredytowana Coach ICF, Master NLP, mentorka i praktyk biznesu, promotorka przedsiębiorczości kobiet, skutecznego motywowania i komunikacji opartej o wartości. Jedyna trenerka w Europie, która posiada licencję na certyfikowane szkolenia z metody Instant Influence – Błyskawicznej Motywacji wg dr. Michaela V. Pantalona.

Marzena Mazur

Mentorka, dziennikarka
Doktor psychologii (UW), psycholog biznesu, mentorka i doradca wyższej kadry menedżerskiej. Praktyk biznesu z 15-letnim doświadczeniem menedżerskim. Pasjonatka eksperymentów psychologicznych i mechanizmów rządzących ludzkimi zachowaniami. Pomysłodawczyni i współzałożycielka Klubu Kobiet Mówiących na Głos. Od 2009 współpracuje z Radiem TOK FM prowadząc autorskie audycje.

Iweta Opolska

Doktor nauk ekonomicznych, tytuł zawodowy Chartered Financial Analyst (CFA).
Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz duńskiego Uniwersytetu Aarhus. Posiada prestiżowy tytuł zawodowy Chartered Financial Analyst (CFA). Zawodowo od 15 lat związana z energetyką oraz rynkami finansowymi i towarowymi. Specjalizuje się w rynku gazu ziemnego, który od lat śledzi i analizuje zawodowo oraz naukowo.

Paweł Paluszyński

Mówca, broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny
Przez 20 lat zdobywał doświadczenie w towarzystwach ubezpieczeniowych i spółkach brokerskich, m.in. April Polska, Concordia Polska, AIG. Był Prezesem Zarządu April Polska i Dyrektorem Regionalnym April Group, odpowiedzialnym za Polskę, Wielką Brytanię, Litwę i Belgię, zajmującym się pośrednictwem ubezpieczeniowym, obsługą szkód i assistance. Od 2018 roku Prezes Zarządu GrECo Polska.

Kaja Prystupa-Rządca

Doradca, mentor i badacz
Specjalizuje się w tematyce zarządzania i transformacji organizacji w środowisku wirtualnym oraz strategiami wspierania innowacji. Wspiera ludzi w rozwoju komunikacji wirtualnej oraz inspiruje do zmian na poziomie organizacyjnym. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, Executive MBA w Koźmiński Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego.

Dr Grzegorz Radłowski

Ekspert z zakresu sprzedaży
Ekspert z zakresu sprzedaży doradczej i zarządzania. W tej tematyce realizuje swoje POWER CONTENT SPEECHe. Autor 3 książek: Mądrość mentoringu, inteligencja coachingu” One Press 2019 – po 3 tygodniach sprzedaży na liście 12 TOP. “Skuteczny trening sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje” Poltext 2017 – bestseller merlin.pl w kat. biznes oraz “Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży” wyd. II 2018, wyd. I 2015.

Marcin Renduda

Mówca inspiracyjny, konsultant, trener
Inspirujący mówca, konsultant i trenerem. Miłośnik wykorzystywania nowoczesnych technologii w biznesie i rozwoju kompetencji cyfrowych. Patrząc w przyszłość szuka trendów, a następnie wdraża je, aby jego Klienci stawali się kreatorami otaczającego ich Świata.

Jan Siwek

Dyrektor działu medycznego
Dyrektor Działu Medycznego w Alstor, wprowadzający na rynek polski wiele nowatorskich rozwiązań dla wspomagania pracy lekarzy najnowszymi rozwiązaniami dla diagnostyki obrazowej, ortopedii, kardiologii, neurologii i mammografii. Wielokrotnie zapraszany jako wykładowca na Kongresy Medyczne oraz szkolenia. Społecznie pełni rolę Przewodniczącego Sekcji Monitorów w Polskim Towarzystwie Inżynierii Klinicznej.

Magdalena Teterko-Walczak

Business Influencer, Mówca inspirujący, Emotellerka
Influencerka biznesowa. Genetyk. Manager zdrowia. Liderka rynku farmaceutycznego. Influencerka biznesowa. 16 lat pracowała w największych międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych. 12 lat na stanowiskach zarządzających. Skuteczna kreatorka marek szpitalnych i leków Open Care. Z sukcesem launchowała i relaunchowała wiele leków, które do dziś przynoszą firmom ogromne zyski.

Alicja Trojanowska-Laskowska

Menadżerka, trenerka biznesu
Ekspertka w dziedzinie sprzedaży i miłośniczka chemii, łącząca z powodzeniem obie pasje od czasu uzyskania dyplomu na kierunku Chemia, na Uniwersytecie Opolskim. Absolwentka Zarządzania Sprzedażą na Akademii Leona Koźmińskiego oraz aktywna liderka zespołów sprzedażowych i projektowych w sektorze chemicznym na rynku polskim oraz międzynarodowym.

Maciej Trybulec

Trener, praktyk biznesu, mówca inspiracyjny
Praktyk biznesu, mentor, mówca inspiracyjny Ma ponad 27-letnie doświadczenie pracy w dużych korporacjach farmaceutycznych. Jego szczególne zainteresowania dotyczą wystąpień publicznych, wyzwań, jakie stawiane są liderom w czasach VUCA, rozwijanie umiejętności przywódczych mogącym sprostać czasom „permanentnej zmiany”, w których żyjemy.

Bartłomiej Wachta

Radca prawny
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnik Kancelarii Maruta Wachta sp. j., wiodący prawnik zarządzający praktyką prawa zamówień publicznych – zespołem prawników realizujących projekty po stronie zamawiających i wykonawców. Specjalizuje się także w obsłudze prawnej projektów technologicznych, w szczególności wdrożeń systemów IT.

Ewa Wilmanowicz

Trener efektywności osobistej, mówca
Ewa Wilmanowicz – mówca, konsultant, doradca zarządów. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Klubu France – Pologne i Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Wykładowca akademicki, przedsiębiorca i autorka publikacji naukowych. Ekspert Instytutu Badań Gospodarczych w obszarze reputacji. Prelegent. Absolwentka Universite d’Angers i UMK. Autorka książki „Osobista reputacja – jak budować markę w dobrym stylu” wyd. Onepress. W obszarze reputacji wypowiada się jako ekspert w biznesowych magazynach branżowych, audycjach radiowych i programach telewizyjnych.

Tomasz Witek

Trener strategicznego działania i zarządzania EGO. Action Learning Coach, Wykładowca, Biznesmen.
Trener strategicznego działania i zarządzania EGO, właściciel firmy Biznesowe Centrum Szkoleniowo-Doradcze. Autor innowacyjnych projektów szkoleniowych w tematyce „EGO’’.

Michał Zawadka

Mówca inspiracyjno-motywacyjny
Optymista. Ekspert słowa. Praktyk. Przedsiębiorca. Mówca inspiracyjno-motywacyjny. Założyciel Mind&Dream, pierwszego i jedynego wydawnictwa w Polsce, ukierunkowanego na rozwój osobisty i społeczny dzieci i młodzieży.

Jerzy Zientkowski

Mówca inspiracyjny, autor, mentor i trener.
W latach 2011-16 wiceprezes SPM i dyrektor programowy Spectacular Speaking oraz Festiwalu Inspiracji. Jest jednym z niewielu mówców-informatyków, którzy potrafią jednocześnie być kompetentni i… zrozumiani. W 2013 roku został Mistrzem Polski w konkursie przemówień improwizowanych po polsku i Wicemistrzem Polski w konkursie przemówień improwizowanych po angielsku.

Rafał Żak

Mówca biznesowy, trener, coach
Zajmuję się rozwojem ludzi i organizacji. Od 10 lat robię to na wiele sposobów, najczęściej w roli mówcy, trenera, coacha i autora tekstów. Moim obszarem specjalizacji jest praca z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju całych organizacji. Występuję na konferencjach, prowadzę spotkania kick-off, służące zaakcentowaniu startu ważnego projektu.

SZAUKASZ MÓWCY NA WYSTĄPIENIE LUB TRENERA NA SZKOLENIE?