Marzec 27, 2017

O nas

Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców zostało powołane do życia w grudniu 2006 roku, i zostało wpisane 26.02.2007 r. jest do rejestru stowarzyszeń pod nr KRS 0000275173 przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu publicznego przemawiania. W polu zainteresowań Stowarzyszenia znajdują się takie dziedziny jak: retoryka, erystyka, dialektyka i ruch sceniczny.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.:

  1. Organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów i konferencji poświęconych umiejętnościom związanym z publicznym przemawianiem.
  2. Współpracę z innymi podmiotami posiadającymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia, w zakresie promocji i rozpowszechniania wiedzy oraz rozwijania umiejętności obejmujących wystąpienia publiczne.
  3. Przekazywanie informacji na temat działalności Stowarzyszenia szerokim kręgom społecznym za pomocą środków masowego przekazu.

Dokumenty Stowarzyszenia:

  1. Statut
  2. Kodeks Etyki
  3. Kodeks Kompetencji

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Tekst Karty Różnorodności, koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu dostępny jest tutaj.

 

 

 

SZUKASZ MÓWCY NA WYSTĄPIENIE LUB TRENERA NA SZKOLENIE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Oficjalnym Partnerem, który wspiera nas w kwestiach organizacyjnych i prowadzi Biuro Mówców jest Langas Group.

Oficjalnym centrum Konferencyjnym Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców jest Ms Mermaid at The Tides, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa