Marzec 27, 2017

Dołącz do nas!

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców?

 1. Zapoznaj się ze Statutem, Kodeksem Etyki, a przede wszystkim Kodeksem Kompetencji i upewnij się, że spełniasz zawarte w nich wymagania i kwalifikacje.
 2. Zbierz dwa listy rekomendacyjne od członków zwyczajnych i przeprowadź z nimi rozmowę na temat Twoich kwalifikacji.
 3. Wypełnij Deklarację Członkowską.
 4. Złóż dokumenty na ręce Sekretarza (np. poprzez formularz kontaktowy).
 5. Zarząd na najbliższym zebraniu większością głosów podejmie uchwałę o przyjęciu nowego członka.

Deklaracja Członkowska

Co oferuje członkostwo w SPM?

 1. Udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem czynnym.
 2. Korzystanie z loga SPM.
 3. Uczestnictwo w:
  • imprezach masowych zorganizowanych przez SPM,
  • szkoleniach wewnętrznych,
  • akademiach.

Obowiązki:

 1. Przestrzeganie Statutu, Kodeksu Etyki oraz Kodeksu Kompetencji,
 2. Opłacanie rocznej składki w wysokości 1000 pln,
 3. Obecność na 60% spotkań SPM.