Mówczynie i Mówcy

Prof. Arkadiusz Karwacki

Socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej w Instytucie Socjologii UMK. 

Specjalizuje się w badaniach jakości życia [szczególnie członków klasy średniej], problemów społecznych [doświadczenie ubóstwa, bezrobocia, wykluczenia społecznego, nierówności społecznych] oraz współczesnej polityki społecznej. Korzystając z dorobku różnych dyscyplin analizuje współczesne zjawiska i procesy, odpowiadając na pytania: jak nam się żyje i dlaczego?

W dorobku nauki szuka nie tylko wyjaśnienia procesów społecznych, ale także narzędzi przebudowy rzeczywistości.  Dlatego też z pasją angażuje się w projekty, które mają potencjał wpływania na zmiany instytucjonalne, poprawę jakości życia różnych grup oraz przebudowę wpływu społecznego różnych typów organizacji. 

Członek Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk [PAN]. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Przewodniczący Rady Centrum Badania Opinii Społecznej [CBOS]. 

Entuzjasta sportu i praktyki uważności jako podstawy stylu życia oraz relacji z samym sobą i otoczeniem.