Mówczynie i Mówcy

Monika Matyszewska

Biegły rewident, od 2019 r. zastępca prezesa Regionalnej Rady PIBR w Gdańsku oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIBR.

W kadencji 2015-2019 była członkiem Komisji ds. Szkoleń przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów oraz członkiem Grypy ds. Wdrożenia MSE 8 w PIBR.

Wieloletnia członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce a od 2019 r. wiceprezes Zarządu SKwP O/O w Gdańsku. Współzałożycielka i opiekun Klubu Księgowych w SKwP O/O w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc usługi badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych usług audytorskich współtworząc i prowadząc rodzinną firmę audytorską.

Swoje pasje trenerskie realizuje prowadząc liczne szkolenia, w szczególności dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.