Mówczynie i Mówcy

Iwona Bobrowska Budny

Mówca konferencyjny, inspiratorka spełnionego życia, talent management mentor, trener biznesu i ekspert z zakresu zarządzania kapitałem ludzkimi.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego m.in. jako menedżer i partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Certyfikowana w ponad 15 metodach diagnostycznych badania potencjału, talentów i osobowości zawodowej, wspiera w odnalezieniu swojej ścieżki zawodowej i misji życiowej. Jako certyfikowany nauczyciel Calligraphy Health System uczy poprzez ruch zarządzania energią własną oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i reakcjom stresowym.

Od ponad 15 lat prowadzi wystąpienia, szkolenia i indywidualne sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. Ceniona za otwartość, etykę pracy, szeroki kontekst patrzenia na człowieka w środowisku pracy oraz szybkość działania i efektywność.

W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę komunikacyjną ART i NVC, metodykę zarządzania Talentami wg. Instytutu Gallupa wraz z pracą w oparciu o wyniki kwestionariusza Clifton Strengths. Wspiera poznawczo zespoły o świadome wykorzystanie wyników analiz m.in. odporności psychicznej MTQ48, badań osobowości zawodowej TalentQ, MasterPersonalAnalisys, MBTI, 15FQ+, Reiss Motivation Profile®, Style Myślenia i Działania FRIS® i MindSonar. Pracuje w nurcie Zen Coachingu.

Wykorzystując doświadczenia własne oraz najnowszą wiedzę z zakresu rozumienia człowieka i procesów zarządzania kapitałem ludzkim specjalizuje się w doradztwie i prowadzeniu wdrożeń programów rozwojowych. Wspiera również Klientów w bieżących projektach HR – od efektywnej rekrutacji do mądrze prowadzonych projektów zwolnień pracowniczych.

Jako mentor/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY, wspierającą kobiety na rynku pracy. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla managerów organizacji polskich i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi prezesów oraz ministrów włącznie.

Autorka publikacji w prasie branżowej m.in. PersonelPlus, Personel i Zarządzanie, komentator dla Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, HR.news, Radio Zet, Radio TOK FM, Radiowa 3.

Dyrektor merytoryczny studiów MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca akademicki studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, „HR Biznes Partnering”, „Psychologia biznesu” praz na kierunkach MBA, MBA Excutive i Advanced Management Program. Partner Merytoryczny Kozminski Executive Business School. Partner w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. i LifeEnergy.pl. Współtwórca programów „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”, „Life & Business Energy Management” oraz „Strategic Leadership Program”.

Partner Fundacji Pasja do Edukacji i do Rozwoju, w ramach której prowadzi projekty mające na celu podniesienie świadomości rodziców i nauczycieli w rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o potencjał i mocne strony,

z uważnością na adekwatną samoocenę ucznia i jego proaktywność – www.pasjadoedukacji.org

Magister socjologii o specjalizacji Zarządzanie Organizacjami i Zasobami Ludzkimi na wydziale Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację z Mediacji i rozwiązywania konfliktów na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy w zakresie diagnozowania i rozwoju potencjału pracowniczego.