27 marca, 2017

Mówcy

Marek Skała

Marek Skała

Założyciel, mówca inspiracyjny i motywacyjny, trener warsztatowy, coach, mentor
Bio
Mówca inspiracyjny i motywacyjny. Trener warsztatowy, coach, mentor.

Siłą jego wystąpień jest:

 • dopasowanie posiadanej wiedzy i techniki wystąpień do firmy, grupy i potrzeb klienta,
 • wykorzystanie osobistych kontaktów (i wywiadów) z takimi osobami jak Brian Tracy, Robert Cialdinii, Stephen R. Covey, Philip Kotler, Daniel Goleman, William L. Ury, Meredith Belbin, Tom Peters, Kevin Hogan i inni,
 • wykorzystanie dużej dynamiki, doświadczeń nurkowych (ratownik) i górskich (przewodnik), technik hipnozy i aktywizacji dużych grup.

Właściciel firmy szkoleniowej MEGALIT – Instytut Szkoleń, Najlepszej Firmy Szkoleniowej 2014. Od 25 lat prowadzi projekty szkoleniowe i rozwojowe dla największych polskich i światowych koncernów. Moderator warsztatów strategicznych. Osobowość Roku 2015 miesięcznika Osobowości i Sukcesy. Współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Członkostwo w ICF, ASTAD oraz International Federation of Journalists.

Autor książek i dziennikarz – publicysta, napisał kilkaset tekstów z zakresu biznesu. Kilka książek, w tym dwa bestsellery „Psychologia Zmiany – rzecz dla wściekniętych” i „Manipulacja Odczarowana”. Nagrody: Ostre Pióro BCC, Proton 2012 dla najlepszego edukatora w branży PR. Prowadzi gościnnie wykłady z PR i HR na kilku uczelniach w kraju.

Robert Krool

Robert Krool

Założyciel, Prezes zarządu, mediator i mentor
Bio

Założyciel i wolontarialny prezes zarządu Stowarzyszenia. Na co dzień prezes zarządu i naczelny wolontariusz Fundacji LifeSkills. Zawodowy pedagog oraz mentor. W ponad 30 letnim dorobku edukacyjnym i biznesowym:

 • poprowadził przeszło 10 tys. godzin sesji mentoringowych dla właścicieli i decydentów,
 • uczestniczył w decyzjach strategicznych o wartości przekraczającej 5,5 mld PLN,
 • reżyserował ponad 50 projektów sukcesyjnych oraz restrukturyzacyjnych w kraju i za granicą,
 • w jego seminariach i warsztatach wzięło udział ponad 800 tys. decydentów, przedsiębiorców i rodziców.

Robert Krool był jednym z nielicznych biegłych sądowych w kraju, w dziedzinie restrukturyzacji i oceny ryzyka biznesowego. Wieloletni śledczy gospodarczy, sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych mentorów biznesu w Polsce. Autor 8 książek. Twórca oraz wiodący animator kategorii scenicznej Mentoring Theater w Polsce. Pomysłodawca i założyciel innowacyjnego, niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego LifeSkills Nr 1 w Warszawie, przygotowującego do powodzenia w życiu (www.lol1.pl).

3 autorskie wyróżniki wystąpień Roberta Kroola, to:

– marketing zniechęcający dla właścicieli,
– archetypy i eufemizmy w propagandzie sukcesu oraz zniewalania,
– milczące rozpoznawanie patologii na co dzień.

Ewa Sowińska

Ewa Sowińska

Wiceprezes zarządu, biegły rewident, coach biznesu
Bio
Partner ESO Audit i Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegły rewident z 20-letnim doświadczeniem pracy w firmach audytorskich. Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych spółek realizujących kontrakty długoterminowe oraz spółek z sektora morskiego. Posiada duże doświadczenie w badaniu sprawozdań przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz w realizacji projektów typu due diligence. Jest członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu, Rady Programowej Pracodawców Pomorza oraz BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej, a także członkiem Rady konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zorganizowała kilka konferencji poświęconych zagadnieniom audytu, rachunkowości oraz społecznej odpowiedzialność biznesu. Prowadzi szkolenia dla członków rad nadzorczych i biegłych rewidentów z zakresu rewizji finansowej oraz MSR/MSSF. Jest członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. Zajmuje się coachingiem biznesu oraz life coachingiem. Jest przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów, a także Fundatorką i Wiceprezesem Zarządu Fundacji METAPOMOC.
Zbigniew Kowalski

Zbigniew Kowalski

Wiceprezes zarządu, doświadczony mówca motywacyjny, konsultant, doradca
Bio
Dyrektor programowy spółki Komunikacja z pacjentem.pl, jeden z pierwszych w Polsce nauczycieli akademickich nauczających studentów wydziału lekarskiego metod porozumiewania się z pacjentami.
Doświadczony mówca motywacyjny, konsultant, doradca i trener komunikacji interpersonalnej. Zajmuje się głównie projektami rozwojowymi dla Lekarzy i Farmaceutów oraz pracowników firm farmaceutycznych. Świadczył usługi dla 109 kluczowych przedsiębiorstw z tego sektora.
Z wykształcenia jest negocjatorem i specjalistą ds. komunikacji oraz absolwentem podyplomowego kursu „Zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny” na Uniwersytecie Medycznym Stanforda. Jest autorem kilku istotnych badań opinii, jak np. oczekiwania Pacjentów wobec Lekarzy. Od 2000 roku prowadzi treningi, wykłady motywacyjne, warsztaty i debaty. Z jego wiedzy skorzystało dotychczas ponad 140 000 osób, w tym ponad 70 000 Lekarzy, 25 000 Farmaceutów, 10 000 Pielęgniarek i ponad 20 000 pracowników firm farmaceutycznych.
Pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Motywacji Pacjentów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Od wielu lat występuje na najważniejszych zjazdach, konferencjach i kongresach medycznych. Interaktywne i praktyczne wystąpienia Zbigniewa Kowalskiego dotyczą porozumienia, lojalności, zarządzania relacjami i motywowania do przestrzegania zaleceń dzięki dobrej komunikacji. Zapraszany jako komentator i ekspert oraz cytowany przez czołowe media.
Jest współautorem bestsellerowej książki „Mount Everest Biznesu”, autorem rozdziałów na temat komunikacji w podręcznikach „Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych”, „Kompleksowa opieka nad pacjentem w wieku podeszłym”, „Kuchnia dla serca” i autorem poradników „Zdrowa Komunikacja”, „Wspólnie dla serca”, „Jak stworzyć gabinet doskonały”, „Komunikacja z pacjentem w gabinecie okulistycznym”, „Współodpowiedzialność w terapii hemofilii – jak rozmawiać z pacjentem i jego rodziną”.
Jest akredytowanym konsultantem Insights Discovery (typologia stylów funkcjonowania) oraz Body Language Institute Washington (rozpoznawanie kłamstwa w kontakcie interpersonalnym).
Dariusz Milczarek

Dariusz Milczarek

Założyciel, Honorary Senior President, trener, mentor, konsultant
Bio
Przedsiębiorca, menedżer, współwłaściciel spółek z różnych obszarów rynku, Partner Zarządzający i czołowy mentor Sandler Training Polska, odpowiedzialny za rynek Polski oraz Centralnej Europy.

Trener, mentor, konsultant i coach zajmujący się od 20 lat doradztwem biznesowym. Realizator projektów szkoleniowych i doradczych dla wielu polskich oraz międzynarodowych instytucji biznesowych.

Prelegent kongresowy, znany mówca motywacyjny wielokrotnie zapraszany do udziału w konferencjach i panelach dyskusyjnych. Członek-założyciel i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Współtwórca oraz wiodący animator kategorii scenicznej: Mentoring Theater. Współautor książki „Na okruchach zarządzania”.

Grzegorz Turniak

Grzegorz Turniak

Założyciel, Honorary Senior President, Networking specialist
Bio
Grzegorz Turniak niestrudzony orędownik wartościowych idei: networkingu, minglingu, zarządzania talentami i karierą. W lutym 2006 roku założył i do grudnia 2012 był prezesem firmy BNI Polska. Założył i prowadził z partnerami The Top Careers Club. Poprzednio w swojej karierze pełnił m.in. funkcje Prezesa jobpilot Polska, HR Sector Sales Manager – SAP Polska, Managing Director – Neumann Management Institute, Dyrektora Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania.
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, certyfikowany konsultant OD ( OD Institute Ohio ), nauczyciel przedsiębiorczości ( Babson College ), oraz certyfikowany coach ICC ( International Coaching Community). W latach 2002-2004 Członek Zarządu PSZK, założyciel i Prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Grzegorz jest współautorem książek: z Jackiem Santorskim “Alchemia Kariery”, z Romanem Wendtem “Profesjonalny networking czyli kontakty które procentują” i z Witoldem Antosiewiczem “Praktyczny poradnik networkingu”.
Jacek Walkiewicz

Jacek Walkiewicz

Mówca inspiracyjny
Bio
Psycholog,  absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich mówców. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Od dwudziestu pięciu lat aktywnie uczestniczy w rozwoju edukacji dorosłych. Autor programów szkoleniowych i wykładów dla ponad 500 firm. Ceniony za wiedzę merytoryczną i inspirujący , narracyjny, pełen humoru sposób prowadzenia spotkań. Jego wykłady na TEDx  umieszczone na YouTube mają ponad 3.5 miliona odsłon. Autor książek: „Rozmyślnik Jacka Walkiewicza”,  „Pełna MOC życia” i „Pełna MOC możliwości”. Ta ostatnia została nagrodzona w konkursie miesięcznika Charaktery ( nagroda Teofrasta ) za najpopularniejsza książkę psychologiczną napisaną w 2013 roku
Marek Adamski

Marek Adamski

Mówca motywacyjny, trener
Bio
W życiu i pracy niestrudzony orędownik ciągłego kształcenia i rozwoju, przepełniony wiarą iż każdy z nas stworzony jest do wielkich rzeczy a bariery i przeszkody na tej drodze tworzymy sami.
Praktyk makretingu i zarządzania procesami w organizacji. Mówca motywacyjny i trener.
Członek SPM (Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców) w Warszawie oraz IELA (International e-Learning Association) w Nowym Jorku. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie, a także TUCK School of Business – Dartmouth Colleg (USA) i Ruhr-Universität w Bochum.
Od 12 lat związany z branżą doradczą i inwestycyjną (PWC, Global Analytics Limited, ISB Ltd. PMConsulting Sp. z o.o.). Ekspert w budowaniu i wdrażaniu skutecznych strategii rozwoju organizacji w obszarze sprzedaży i marketingu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na rynku polskim i międzynarodowym (Niemcy i USA). Posiada rozległą wiedzę w obszarze zarządzania procesami w organizacji, w tym zarządzania zmianą i komunikacji. Jako manager wielokrotnie pełnił funkcję dyrektora marketingu, sprzedaży a także doradcy i członka zarządu.
Prelegent i gość konferencji poświęconych zagadnieniom optymalizacji procesowej w organizacji oraz zarządzania procesami HR ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą i kompetencjami w organizacji (HR TECH SUMMIT 2015 i 2016, PERSPEKTYWY HR 2015 i 2016 – organizator Wolters Kluwer S.A.).
Autor tekstów i publikacji z zakresu zarządzania procesami oraz zarządzania wiedzą i kompetencjami w organizacji. W swoich wystąpieniach w doskonały sposób łączy elementy zarządzania i psychologii z praktyką i wyzwaniami codziennego życia. Przedstawiane fakty, wynikające z własnej praktyki zawodowej i doświadczenia, często traktuje jako przyczynek i prowokację, skłaniającą odbiorców do autoreflekcji czy też rewizji własnych postaw i zachowań.
O sprawach z pozoru nudnych mówi z pasją i zaangażowaniem, zjawiska trudne podpowiada jak rozbrajać i oswajać. Prowadzi szkolenia i wykłady w zakresie komunikacji, zarządzania zmianą i przywództwa. Jego wystąpienia podczas VI Dni Siły, Festiwalu Inspiracji czy też TEDxWSB („Czarny Łabędź – koniec czy początek…”, „Logodydaktyczna zmiana – jak to możliwe?”, „Każdy golfista ma swój dołek”, „Zostałeś PRZYWÓDCĄ – przykro nam, ktoś musiał…” i „Czy KIJ do GOLFA może być narzędziem sukcesu w życiu” ) spotkały się z wysoką oceną zarówno pod względem merytorycznym jak i prezentacyjnym.
Zapalony biegacz, golfista i snowboardzista, nie stroni także od jazdy konnej i pływania.

Iwona Bobrowska-Budny

Iwona Bobrowska-Budny

Mówca konferencyjny, inspiratorka

Mówca konferencyjny, inspiratorka spełnionego życia, talent management mentor, trener biznesu i ekspert z zakresu zarządzania kapitałem ludzkimi.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego m.in. jako menedżer i partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Certyfikowana w ponad 15 metodach diagnostycznych badania potencjału, talentów i osobowości zawodowej, wspiera w odnalezieniu swojej ścieżki zawodowej i misji życiowej. Jako certyfikowany nauczyciel Calligraphy Health System uczy poprzez ruch zarządzania energią własną oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i reakcjom stresowym.

Od ponad 15 lat prowadzi wystąpienia, szkolenia i indywidualne sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. Ceniona za otwartość, etykę pracy, szeroki kontekst patrzenia na człowieka w środowisku pracy oraz szybkość działania i efektywność.

W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę komunikacyjną ART i NVC, metodykę zarządzania Talentami wg. Instytutu Gallupa wraz z pracą w oparciu o wyniki kwestionariusza Clifton Strengths. Wspiera poznawczo zespoły o świadome wykorzystanie wyników analiz m.in. odporności psychicznej MTQ48, badań osobowości zawodowej TalentQ, MasterPersonalAnalisys, MBTI, 15FQ+, Reiss Motivation Profile®, Style Myślenia i Działania FRIS® i MindSonar. Pracuje w nurcie Zen Coachingu.

Wykorzystując doświadczenia własne oraz najnowszą wiedzę z zakresu rozumienia człowieka i procesów zarządzania kapitałem ludzkim specjalizuje się w doradztwie i prowadzeniu wdrożeń programów rozwojowych. Wspiera również Klientów w bieżących projektach HR – od efektywnej rekrutacji do mądrze prowadzonych projektów zwolnień pracowniczych.

Jako mentor/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY, wspierającą kobiety na rynku pracy. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla managerów organizacji polskich i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi prezesów oraz ministrów włącznie.

Autorka publikacji w prasie branżowej m.in. PersonelPlus, Personel i Zarządzanie, komentator dla Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, HR.news, Radio Zet, Radio TOK FM, Radiowa 3.

Dyrektor merytoryczny studiów MBA dla kadry HR Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca akademicki studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, „HR Biznes Partnering”, „Psychologia biznesu” praz na kierunkach MBA, MBA Excutive i Advanced Management Program. Partner Merytoryczny Kozminski Executive Business School. Partner w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. i LifeEnergy.pl. Współtwórca programów „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”, „Life & Business Energy Management” oraz „Strategic Leadership Program”.

Partner Fundacji Pasja do Edukacji i do Rozwoju, w ramach której prowadzi projekty mające na celu podniesienie świadomości rodziców i nauczycieli w rozwoju dzieci i młodzieży w oparciu o potencjał i mocne strony,
z uważnością na adekwatną samoocenę ucznia i jego proaktywność – www.pasjadoedukacji.org

Magister socjologii o specjalizacji Zarządzanie Organizacjami i Zasobami Ludzkimi na wydziale Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację z Mediacji i rozwiązywania konfliktów na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy w zakresie diagnozowania i rozwoju potencjału pracowniczego.

Michał Bukowski

Michał Bukowski

Konsultant, trener, coach
Bio
Konsultant, coach i trener. Od 15 lat czynnie działający na polskim rynku.
Wychowany w rodzinie aktorskiej przez całe dzieciństwo miał kontakt ze sceną, radiem i telewizją, jednak po studiach wybrał drogę konsultanta biznesu.
Współpracował z wiodącymi korporacjami rynku finansowego, usług medycznych, produkcji i sprzedaży.
Poprzez mentoring i coaching od lat wspiera rozwój menedżerów i liderów niemalże wszystkich szczebli zarządzania. Od siedmiu lat bada i rozwija zasady improwizacji scenicznej, błędnie rozumianej, jako coś przypadkowego i nieprzewidywalnego. Doświadczenia zdobyte na polu tych eksperymentów i ćwiczeń przenosi do szkoleń i programów rozwojowych.
Jest współtwórcą kategorii Mentoring Theater w Polsce. Współautor książki „Na okruchach zarządzania”.

Lidia Buksak

Trenerka wystąpień publicznych
 • Trenerka wystąpień publicznych z 25-letnim doświadczeniem.
 • Logopeda medialny.
 • Autorka bestsellerowej książki “Szkoła Mówców” (Onepress, 2018).
 • Mówca i nauczyciel mówców.
 • Prowadzi szkolenia, konsultacje i doradztwo w zakresie wystąpień publicznych, przygotowania i prowadzenia prezentacji biznesowych, wystąpień w mediach, online i przed kamerą, budowania wizerunku, emisji głosu, wyrazistego mówienia i kultury żywego słowa.
 • Szkoli menedżerów i zarządy największych firm w Polsce. Wielokrotnie wspierała i przygotowywała swoich Klientów do strategicznych wystąpień.
 • Jest mówcą na konferencjach biznesowych i zamkniętych eventach.
 • Tworzy kursy online dla osób występujących publicznie, np. kompleksowy kurs Mistrzowska Formuła Wystąpień Publicznych.
 • 18 lat prowadziła stałe szkolenia i konsultacje dla dziennikarzy TVP: „Wiadomości” TVP1 i „Panoramy” TVP2, TVP INFO.
 • Jest autorką pierwszego w Polsce programu studiów podyplomowych dla osób chcących doskonalić swój wizerunek: SZKOŁA MÓWCÓW w WSAiB w Gdyni. 
 • Kierowała i prowadziła zajęcia pięciu edycji swojego kursu Studium Głosu i Wymowy.
 • Jest wykładowcą akademickim, wykłada przedmiot „Nowoczesna prezentacja biznesowa” na studiach podyplomowych i EMBA – stale współpracuje z PAN.
 • Współpracuje z Klientami budując koncepcję konferencji biznesowych, przygotowując mówców i dbając o to, żeby przekaz wydarzenia był spójny, zróżnicowany i atrakcyjny.
Robert Buszta

Robert Buszta

Trener biznesu, coach
Bio
Trener biznesu, coach i przedsiębiorca. Absolwent socjologii i psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Znakomity praktyk z zakresu zarządzania strategią. Skaluje i optymalizuje modele biznesowe. Prelegent licznych konferencji i seminariów. Obecnie wykłada na SGH coaching. Od 1988 roku popularyzator technik pracy umysłowej (szybkie uczenie się: reguły treningu pamięci, technik notowania, zasady nauki szybkiego czytania i efektywnego studiowania) opartych o koncepcje angielskiego psychologa Tonego Buzana, w tym szczególnie programu „Use Your Head” (Rusz Głową). Założyciel jedynej w Polsce Akademii Szybkiego Czytania (’96). Inicjator i organizator Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu (8 edycji). Założyciel i Dyrektor Instytutu Metod Edukacji IMPULS. Od 1988 roku przeszkolił ok. 350 000 osób. Prowadził projekty dla ponad 5000 firm, w tym coaching dla ok. 3000 osób. Obecnie Prezes Fundacji IMPULS dla Biznesu i Nauki. 
Piotr Chimko

Piotr Chimko

Menedżer, trener biznesu
Bio
Pasjonat tematyki dojrzałego i świadomego przywództwa. Menedżer z osiemnastoletnim doświadczeniem korporacyjnym w obszarze IT, finansów i zakupów. Przewodził wdrożeniom licznych projektów, od czysto informatycznych, poprzez optymalizujące koszty, po wprowadzanie nowinek technologicznych. Aktualnie wspiera globalne przemiany w firmie Philips. Kilkadziesiąt razy w roku wychodzi na scenę, żeby przemawiać, szkolić lub prowadzić konferencje. Od 2013 roku jest związany ze Stowarzyszeniem Profesjonalnych Mówców i wspiera organizację kolejnych edycji Festiwalu Inspiracji. Od 2009 roku lokalnie, a od 2013 roku na poziomie europejskim aktywnie uczestniczy w rozwoju Toastmasters International, największej na świecie organizacji edukacyjnej, która od niemal 100 lat propaguje idee skutecznej komunikacji i przywództwa. W latach 2006-2008 wykładał ekonomię i finanse w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu. W 2014 roku wszedł w skład Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie jako reprezentant środowiska korporacyjnego wspiera dialog między teorią a praktyką biznesową. Po godzinach biega, pływa, gra na różnych instrumentach muzycznych oraz przyjmuje razem z żoną gości w Arrivia Bed & Breakfast w Łodzi i pomaga swoim trzem synom rozwijać skrzydła.
Jacek Chmielecki

Jacek Chmielecki

Mówca, trener biznesowy
Bio
Przez ostatnie 18 lat zajmował menadżerskie stanowiska w największych firmach branży IT: Cisco Systems, SAP, Microsoft, Google pracując na międzynarodowych rynkach: Centralnej Europy, Rosji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Ameryce Łacińskiej. Zarządzał działami Sprzedaży, Telesprzedaży, Kanałem Sprzedaży Pośredniej przez Partnerów, Działem Obsługi Klientów oraz jest autorem strategii rozwoju kanału sprzedaży w segmencie SMB w 126 krajach. Obecnie jest również Partnerem Zarządzającym i głównym trenerem Do&Have, mówcą na konferencjach branżowych i wyższych uczelniach. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce.
Występował na scenie z gen. Romanem Polko, Jakubem B. Bączkiem, Mateuszem Grzesiakiem, prof. Robertem Cialdinim i wieloma innymi. Występował w trakcie internetowej transmisji LIVE przemawiając do 40 000-ej publiczności.
Prowadzi mowy motywacyjne, szkolenia dla Firm i Klientów indywidualnych z zakresu komunikacji , sprzedaży, prezentacji, przywództwa, rekrutacji, motywacji, zarządzania czasem. Inwestuje na rynku nieruchomości oraz w różne projekty biznesowe.
Otrzymał dyplom magistra brytyjskiego Uniwersytetu De Montfort oraz Politechniki Łódzkiej jak również tytuł MBA Thames Valley University. Ukończył roczne studium Psychologii w Biznesie, dwuletnie Zarządzania i Marketingu.
Anna Cichowska

Anna Cichowska

Dyplomowana coach, trenerka neuropsychologii, mówca aspirujący

Specjalizuje się w coachingu kariery z pasją, badaniu predyspozycji behawioralnych, odkrywaniu zasobów, rozwoju kompetencji miękkich oraz mentoringu młodych menadżerów. Dyplomowana coach, zrzeszona w Klubie Izby Coachingu, certyfikowana i akredytowana trenerka neuropsychologii PRISM – badania naturalnych preferencji zachowań. Ekonomistka w obszarze bankowości i rachunkowości. Praktyk zarządzania i wspierania w rozwoju ludzi, bazującym na ich mocnych stronach. Wspiera osoby, które czują się niespełnione zawodowo, w odnalezieniu sensu i radości w pracy, a dzięki temu równowagi w życiu osobistym. Pomaga młodym menadżerom nabyć i wdrożyć kluczowe umiejętności. Pracuje indywidualnie z klientami. Prowadzi także warsztaty rozwoju osobistego dla wielu organizacji. Szkoli w obszarze kierowania i budowania zespołów w podejściu coachingowym dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Inicjatorka i jedna z prelegentek Forum Rozwoju Osobistego we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego: Trenuj Rozwój. Autorka artykułów o tematyce związanej ze spełnioną karierą zawodową, jej rozwojem, przebudowaniem kariery, przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu, poczuciem własnej wartości. Publikuje na swoim blogu www.acichowska.pl i czasem w witrynach, związanych ze szkoleniami oraz doradztwem. W życiu towarzyszy jej myśl, że szczęście możliwe jest tylko wtedy, gdy żyje się w zgodzie z samym sobą.

Piotr Cieszewski

Piotr Cieszewski

Mówca motywacyjny, menedżer
Bio
Ekonomista, taternik, zdobywca m.in. Mount Everestu, menadżer w korporacji budowlanej Skanska, najmłodszy dyrektor oddziału w stu dwudziestolentniej historii tej jednej z największych korporacji budowlanych świata. Dyrektor Oddziału Sprzętowego wspierającego główny biznes, jak i Dyrektor Oddziału Budownictwa Drogowo-Mostowego w Warszawie, operującego na pierwszej linii frontu. Jego oddział osiągał bardzo wysokie wskaźniki w badaniach zaangażowania i satysfakcji pracowników przeprowadzanych przez Istytut Gallupa.
Trener biznesu, mówca specjalizujący się w obszarze motywacji i przywództwa. Finalista konkursu na najlepszą mowę biznesową organizowanego w ramach Festiwalu Inspiracji 2014. Ekspert ds. gór dla TVN 24, TVN 24 Biznes i Świat i TVP INFO.
Mirosław Gajdek

Mirosław Gajdek

Trener, specjalista zarządzania i sprzedaży

Jestem optymistą i człowiekiem wielu pasji, w tym maratończykiem, motocyklistą, jeźdźcem konnym.

Zawodowo już zdobyłem i nadal zdobywam doświadczenie  menedżerskie w  skutecznym zarządzaniu strukturami sprzedaży tak małymi (trudne), jak i tymi dużymi (łatwiejsze). Obecnie z bardzo dobrymi wynikami zarządzam strukturą sprzedaży, korzystając przy tym od 1992 roku z doświadczeń polskiego rynku ubezpieczeniowego. Jestem trenerem umiejętności sprzedaży z obszaru finansów i ubezpieczeń. Słucham ludzi i jestem przez nich słuchany. Cechuje mnie elastyczność działania wynikająca z wieloletniego doświadczenia w realizacji różnych projektów.

Kompetencje w zarządzaniu zdobyłem na studiach i kursach, ale przede wszystkim w boju sprzedażowym. Budowałem skuteczne struktury sprzedaży, które w każdych warunkach realizował yswoje zadania. Specjalizuję się w podnoszeniu efektywności procesów sprzedaży całej organizacji, ale także pracując w terenie z menedżerami liniowymi.  Nie jest mi obca praca indywidualna, zdefiniowana przeze mnie jako „teatr dwóch ludzi”. Jej celem jest poznanie prawdziwych wartości pracownika, określenie jego autentycznych motywów wszelkiego działania. Pracę z pojedynczym pracownikiem w danej organizacji postrzegam jako istotną ponieważ znaczenie ma jakość i siła najsłabszego ogniwa w całości struktury.

Napisałem i opublikowałem artykuły w branżowych gazetach o metodach sprzedaży opartej na jakości usługi pośrednictwa. Jestem autorem wielu metafor wspierających ludzi w procesie sprzedaży po każdej jego stronie. Stworzyłem i wdrożyłem w życie metodę pracy opartą na zasadzie ZOZZ: Zaufanie, Odpowiedzialność, Zaangażowanie, Zrozumienie. Działa i przynosi efekty.

Praktykę i umiejętności trenerskie zdobyłem na sali szkoleniowej oraz na studiach. Zaczynałem już jako uczestnik  pierwszego poważnego szkolenia, jak uczyć innych, przeprowadzonego przez Federation du Scoutisme Francais jeszcze w innej epoce, bo w 1987 roku. W moich późniejszych szkoleniach uczestniczyło już ponad 10 000 osób. Wiele z nich awansowało w organizacjach, w których pracowali. Takie rezultaty mojej pracy najbardziej  mnie cieszą i jestem z nich dumny.

Rozpocząłem od pasji, więc i zakończę tym, czym pasjonuję się obecnie. Dzisiaj zależy mi na tym, aby każdy, kto należy do grupy ludzi 50+ ruszał się i był aktywny fizycznie każdego dnia. Chcę, aby ludzie ruszali się już dzisiaj, gdyż to daje nadzieję na to, że będą się ruszać jutro. Bez sprawności fizycznej, dobrego zdrowia nie ma szans, aby tworzyć wielkie i małe dzieła. Codziennie  ruszam się  i zachęcam innych do codziennej dawki ruchu. Wspieramy się w tej idei na łamach grupy na FB: Aktywne życie 50+ .

Tomasz Grzelak

Tomasz Grzelak

Psycholog, trener sprzedaży, mentor i wykładowca
Bio
Psycholog, trener sprzedaży, mentor i wykładowca. People Helper.

Od 17 lat zajmuje się sprzedażą i doradztwem finansowym inwestując kapitał w fundusze, akcje i obligacje. Łącząc tę wiedzę z psychologią biznesu oraz ekonomią zaufania trenuje managerów niższego i wyższego szczebla z zakresu skutecznych technik sprzedaży oraz budowania strategii firm. Współpracuje zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi klientami, wydobywając równocześnie z jednostek, jak i całych organizacji potencjał sprzedaży, a także daje praktyczne narzędzia, które sprawdzają się w zespołach i kulturach organizacyjnych. Jako wieloletni dyrektor ds sprzedaży w firmie AFPartners pozyskuje i opiekuje się kluczowymi klientami z branży medycznej i prawnej. Oprócz tego prowadzi rekrutacje, zarządza zasobami ludzkimi oraz szkoli przyszłych i obecnych pracowników, wykorzystując narzędzia trenerskie i swoją wiedzę psychologiczną.

Jest również wiodącym partnerem sprzedaży produktów zabezpieczenia od utraty dochodu londyńskiej firmy Lloyd’s.

Fascynacja światem social media zaowocowała założeniem Akademii People Helper, w której prowadzi szkolenia ze skutecznego budowania marki osobistej oraz marki firmy w mediach społecznościowych. Praktyczną wiedzę z tego obszaru przekazuje również studentom jako wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej.

Specjalista od zarządzania sobą w czasie. Wierzy w pracę u podstaw, jaką jest edukacja, dlatego nie tylko chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, ale również daje narzędzia do samodzielnego jej zdobywania. Również sam nieustannie rozwija swoje kompetencje zarówno na kursach i szkoleniach, studiach podyplomowych, jak i doktoranckich.

Miłośnik dobrej lektury, podróżowania i sportu. Zapalony golfista. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec.

Wojciech Herra

Wojciech Herra

Mówca inspiracyjny, coach mentalny
Bio
Jeden z najbardziej inspirujących mówców w Polsce. Człowiek o wielu twarzach. Z jednej strony niezależny konsultant specjalizujący się w projektach ukierunkowanych na zwiększanie efektywności sprzedaży. Założyciel i właściciel firmy WH Performance Consulting, gdzie pracuje bezpośrednio z zarządami, właścicielami i menedżerami zarówno lokalnych firm jak i międzynarodowych koncernów projektując i wdrażać strategie ukierunkowane na pozyskanie nowych i rozwój relacji z istniejącymi Klientami. Pasjonat futurologii i psychologii konsumenta. Nieustannie z pasją i zaangażowaniem analizuje zmiany technologiczne i pokoleniowe, poszukując odpowiedzi na pytanie jak w ich obliczu będą wyglądały relacje marek, produktów i usług z Klientami przyszłości.

Z drugiej strony patron Instytutu Psychologii Sportu. Ewangelista wpływu głowy na wyniki w sporcie. Redaktor naczelny magazynu Psychologia Sportu. Coach mentalny wielu zawodników sportów zespołowych i indywidualnych. Misją życiową Wojtka jest pomaganie ludziom i organizacjom osiągać więcej i tym dążeniem do kolejnych sukcesów inspiruje i zaraża podczas szkoleń, kongresów czy indywidualnych konsultacji.

Prowadząc wystąpienia w niezwykły sposób Wojtek pokazuje przenikanie się zasad rządzących światem sportu i biznesu. Hasło “„Przenosimy to co najlepsze, ze sportu do biznesu, z biznesu do sportu” jest nie tylko modnym „claimem reklamowym”, ale przede wszystkim główną osią komunikacji podczas wystąpień. Wiele lat poświęconych zgłębianiu zasad mistrzostwa, czyli poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie co odróżnia najlepszych od bardzo dobrych sprawia, że wystąpienia Wojtka są nie tylko inspirującymi wydarzeniami, ale przede wszystkim przepełnionymi praktycznymi narzędziami sesjami rozwojowymi. Jeśli dodamy do tego niezwykłe poczucie humoru i łatwość nawiązywania kontaktu z publicznością liczącą zarówno kilkanaście jak i kilka tysięcy osób to zaproszenie Wojtka na kick-off meeting, kongres, czy konferencję jest decyzją pozbawioną ryzyka.

Tomasz Kalko

Tomasz Kalko

Menedżer, trener biznesu, mówca
Bio
Trener i menadżer z dwudziestoletnim stażem. Przeszkolił ponad 20.000 osób. Absolwent szkoły Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców

Prowadzi szkolenia z przywództwa, zarządzania, komunikacji, psychologii w biznesie, sprzedaży i autoprezentacji. Występuje w roli mówcy motywacyjnego, na konferencjach i spotkaniach firmowych.

Aktywny menadżer – Dyrektor ds. Rozwoju i szef działu szkoleń w firmie BLACHY PRUSZYŃSKI. Jest autorem programów szkoleniowych ocenianych jako jedne z najskuteczniejszych w branży budowlanej.

W sferze biznesowej od samego początku związany z działami sprzedaży hurtowej i detalicznej w firmach rodzinnych oraz dużych organizacjach produkcyjno handlowych. Jako dyrektor handlowy i dyrektor ds. rozwoju miał możliwość pracy na wielu modelach motywacji finansowej i pozafinansowej. Tworząc procedury sprzedażowe i logistyczne, zdobył doświadczenie niezbędne w procesie szkoleń i mentoringu.

Prowadzi własną firmę trenerską ARATI oraz współpracuje z grupą trenerską FLASHPOINT.

Specjalizuje się w szkoleniach biznesowych, promując styl oparty na wartościach oraz głębokich relacjach z partnerami, współpracownikami i podwładnymi, których efektem jest wzajemna odpowiedzialność i zaangażowanie obydwu stron. W trakcie szkoleń uczy jak ważnym elementem wpływającym na długotrwałe budowanie więzi jest świadomość oczekiwań i wartości które wybiegają daleko poza elementy finansowe.

W programach szkoleniowych dużo uwagi poświęca tematowi satysfakcji oraz przeciwstawienia się procesowi wypalenia zawodowego.

Prowadzi autorskie akademie szkoleniowe: sprzedaży, przywództwa, komunikacji, prezentacji, psychologii w biznesie.

Prof. Arkadiusz Karwacki

Prof. Arkadiusz Karwacki

socjolog, badacz i wykładowca, konsultant

socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej w Instytucie Socjologii UMK. 

Specjalizuje się w badaniach jakości życia [szczególnie członków klasy średniej], problemów społecznych [doświadczenie ubóstwa, bezrobocia, wykluczenia społecznego, nierówności społecznych] oraz współczesnej polityki społecznej. Korzystając z dorobku różnych dyscyplin analizuje współczesne zjawiska i procesy, odpowiadając na pytania: jak nam się żyje i dlaczego? W dorobku nauki szuka nie tylko wyjaśnienia procesów społecznych, ale także narzędzi przebudowy rzeczywistości.  Dlatego też z pasją angażuje się w projekty, które mają potencjał wpływania na zmiany instytucjonalne, poprawę jakości życia różnych grup oraz przebudowę wpływu społecznego różnych typów organizacji. 

Członek Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk [PAN]. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Przewodniczący Rady Centrum Badania Opinii Społecznej [CBOS]. 

Entuzjasta sportu i praktyki uważności jako podstawy stylu życia oraz relacji z samym sobą i otoczeniem.   

Nikolay Kirov

Nikolay Kirov

Trener, doradca, mówca inspiracyjny i wykładowca akademicki

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym.  Od 1996 r. trener, doradca, mówca inspiracyjny i wykładowca akademicki w zakresie:

 • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie,

strategii i wdrażania zmian organizacyjnych

 • Przywództwa i zarządzania sobą, zespołem oraz własną energią

Na swoich wystąpieniach inspiracyjnych i kursach z niezwykłą lekkością pokazuje zawiłe połączenie między tym jak zarządzać sobą i podejmować decyzje, aby być przywódcą w czasach szybkich zmian oraz jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na wyniki sprzedażowe, korzyści finansowe i obustronne zadowolenie partnerów. Prezentując łączy swoją szeroką wiedzę z biznesu i ekonomii z głęboką wiedzą na temat psychologii poznawczej i zachowań człowieka. Jego wystąpienia w ramach branżowych konferencji: Kongresu Kadry, Forum profesjonalistów HR, Quo Vadis Szkolenia, Morfologia sprzedaży czy National Sales Congress spotkały się z bardzo wysoką oceną zarówno pod względem merytorycznym jak i prezentacyjnym.

Od 22 lat ponad 70 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów rozwojowych i talentowych dla korporacji i przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla Kadry Medycznej, a także międzynarodowego programu Executive MBA realizowanego w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca Kozminski AMP –  Advanced Management Program – realizacja Warszawa – Barcelona, prowadził zajęcia w EADA Business School.

Twórca „Akademii Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”.  Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”,   Współtwórca programów „Life & Business Energy Management” oraz „Strategic Leadership Program” Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów – pod indywidulane potrzeby organizacji.

Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o. oraz LifeEnergy.pl, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, członek Kapituły Nagrody PNSA – Polish National Sales Awards oraz członek Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”. Dyrektor Koźmiński MBA – obszar Przywództwo i Negocjacje – Akademia Leona Koźmińskiego, wcześniej wieloletni Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Kozminski Executive Business School. Ponad 10 lat pełnił funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration. Central Europe”.

Instruktor Caligraphy Health System-Caligraphy Yoga – styl QiGong oraz ZEN Coaching praktyk. Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48, Reiss Motivation Profile.

Opiekun ponad 150 strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotor ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

Autor kilkuset artykułów w czasopismach naukowych oraz prasy menedżerskiej.

Nadia Kirova

Nadia Kirova

Mówca konferencyjny, menedżer, przedsiębiorca

Mówca konferencyjny, menedżer, przedsiębiorca, trener i coach z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizuje się w tematyce budowania zespołów, zarządzania organizacją, zarządzania sobą i swoją energią życiową oraz stresem.

Skutecznie łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia oraz uczenia się. Prowadzi szkolenia, warsztaty, wykłady i indywidualne sesje dla menedżerów i przedsiębiorców oraz dla rodziców i ich dzieci. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji.

Certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej i rozwoju, coach stosujący w swojej praktyce kwestionariusze Master Person Analysis, FRIS, Gallup, MTQ48 – odporność psychiczna (mental toughthness) i Reiss Motivation Profile. Instruktor Calligraphy Health System-Calligraphy Yoga – styl QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.

Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie oraz LifeEnergy.pl.

Partner merytoryczny Kozminski Executive Business School – Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca studiów podyplomowych „Master of Business Administration”, „Advanced Management Program”, „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, „Psychologia Biznesu”,  „Coaching Profesjonalny” i „HR Business Partner” Akademii Leona Koźmińskiego. Współtwórca programów „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”, „Life & Business Energy Management” oraz „Strategic Leadership Program”.

Założycielka i Prezes Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewności siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne oraz coaching rodzinny. Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w branżach – ciężkich maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła i nadal pełni funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jest Członkiem Zarządu w spółkach – Bulcom i Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach – Fundacja Pasja do Edukacji i Rozwoju i Fundacja BARGEWORK.

Autorka publikacji w prasie branżowej z zakresu zarządzania, m.in. w „Personel i Zarządzanie”.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.

Marek Kurto

Marek Kurto

Konsultant biznesowy, ekspert zarządzania i sprzedaży
Bio
Od początku kariery zawodowej związany z branżą finansową. Przez 20 lat rozwijał struktury sprzedażowe dla spółek dystrybucyjnych, firm ubezpieczeniowych oraz domów maklerskich (Pioneer, Gerling Konzern, Secus Asset Management, Nordea Zuerich oraz Crowd Venture S.E), pełniąc funkcje członka zarządu lub dyrektora sprzedaży – odpowiadał za sprzedaż oraz współtworzył politykę produktową.
Na rynku niepublicznym wraz z podległymi strukturami pozyskał 1,7 mld zł aktywów. Zaoferował jedną z pierwszych na polskim rynku usługę asset management, opartą o rynek prywatyzowanych przedsiębiorstw z udziałem Skarbu Państwa, współpracując z zagranicznym Bankiem (2003 rok). Realizował finansowanie na liczne projekty w sektorze energetycznym, private equity oraz na rynku nieruchomości (łączna wartość powyżej 400 mln zł).
Jest pasjonatem rozwoju osobistego i edukacji z zakresu inteligencji finansowej. Dużym uznaniem darzy Jacka Canfielda i Bodo Schaefera. Od lat współpracuje z Robertem Kroolem i Fundacją Lifeskills.
Absolwent Politologii UMCS w Lublinie, posiada tytuł MBA z zarządzania programu Uniwersytetu Central of Lancashire oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Agnieszka Maruda-Sperczak

Agnieszka Maruda-Sperczak

Trenerka Biznesu, mówczyni motywacyjna
Bio
Trenerka Biznesu, mówczyni motywacyjna i inspiracyjna, akredytowana Coach ICF, Master RMP (Reiss Motivation Profile), Master NLP, mentorka i praktyk biznesu, konsultantka, promotorka przedsiębiorczości kobiet, skutecznego motywowania i komunikacji opartej o wartości.
Jedyna trenerka w Polsce, która uczyła się metody Instant Influence – Błyskawicznej Motywacji u jej autora, dr. Michaela V. Pantalona.
Ma za sobą setki godzin na scenie, tysiące na sali szkoleniowej i w pracy indywidualnej z ludźmi.
Przemawia również na dużych scenach mówiąc o motywacji, rozwiewa mity z nią związane. Udziela wywiadów i chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem.
Inspiruje i angażuje, jest zwolenniczką trenowania umiejętności i budowania wartościowych nawyków, a tym samym wykorzystywania wiedzy w praktyce zarówno biznesowej jak i w życiu osobistym. Lubi ludzi i wierzy, że każdy ma jakiś talent – ważne żeby go odkryć i dobrze wykorzystać.
Dzięki autorskim Ogólnopolskim Konferencjom Kobiet Przedsiębiorczych w latach 2005-2010 przeszkoliła blisko 5 tys. kobiet biznesu.
Jej najnowszy projekt to #WeźNieMarudź – nagrania o tym jak zmodyfikować narodowy polski sport, czyli narzekanie.
Jest członkinią organizacji: Stowarzyszenia Polskich Mówców, Vital Voices, oraz Fundacji Liderek Biznesu.
Marzena Mazur

Marzena Mazur

Mentorka, dziennikarka
Bio
Doktor psychologii (UW), psycholog biznesu, mentorka i doradca wyższej kadry menedżerskiej. Praktyk biznesu z 15-letnim doświadczeniem menedżerskim. Pasjonatka eksperymentów psychologicznych i mechanizmów rządzących ludzkimi zachowaniami.
Pomysłodawczyni i współzałożycielka Klubu Kobiet Mówiących na Głos. Od 2000 roku pracuje jako mentorka i doradczyni biznesowa. W 2011 została prezydentem polskiego oddziału International Institute of Coaching and Mentoring.
Od 2009 współpracuje z Radiem TOK FM prowadząc autorskie audycje, najpierw „Na własnej skórze”, a od 2011 roku „Strefę Szefa” – pierwszą na polskim rynku audycję o zarządzaniu. Występuje jako ekspert w programach telewizyjnych, jest autorką artykułów naukowych i kilkudziesięciu publikacji w prasie branżowej i codziennej.
Iweta Opolska

Iweta Opolska

Doktor nauk ekonomicznych, mówca aspirujący

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz duńskiego Uniwersytetu Aarhus. Posiada prestiżowy tytuł zawodowy Chartered Financial Analyst (CFA).

Zawodowo od 15 lat związana z energetyką oraz rynkami finansowymi i towarowymi. Specjalizuje się w rynku gazu ziemnego, który od lat śledzi i analizuje zawodowo oraz naukowo. Współtworzyła komórkę organizacyjną odpowiedzialną za działalność handlową związaną z rynkiem gazu ziemnego w PKN ORLEN, której jest dyrektorem – Biuro Handlu Gazem. Wcześniej odpowiedzialna za projekty strategiczne i finansowe w sektorze naftowo-gazowo-chemicznym w międzynarodowej firmie doradczej PwC.

Dwa lata spędziła poza Polską, kształcąc się i zdobywając doświadczenie zawodowe w Danii i w Niemczech.

Promotorka idei różnorodności płci w biznesie.

Autorka publikacji dziennikarskich i naukowych. Prelegentka konferencji branżowych oraz związanych z tematyką ESG.

Prywatnie mama dwójki dzieci, rekreacyjna biegaczka, mol książkowy, spiritus movens.

 

Paweł Paluszyński

Paweł Paluszyński

Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, mówca aspirujący

Paweł Paluszyński ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, jednak swoją karierę zawodową postanowił związać z rynkiem ubezpieczeniowym. Przez 20 lat zdobywał doświadczenie w towarzystwach ubezpieczeniowych i spółkach brokerskich, m.in. April Polska, Concordia Polska, AIG.

W latach 2005 – 2014 był Prezesem Zarządu April Polska i Dyrektorem Regionalnym April Group, odpowiedzialnym za Polskę, Wielką Brytanię, Litwę i Belgię, zajmującym się pośrednictwem ubezpieczeniowym, obsługą szkód i assistance.

W Grupie GrECo pracuje od października 2014 roku. W 2015 roku został Członkiem Zarządu, a w 2018 roku – Prezesem Zarządu GrECo Polska. Jest brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym.

Kaja Prystupa-Rządca

Kaja Prystupa-Rządca

Doradca, mentor i badacz

Doradca, mentor i badacz z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w tematyce zarządzania i transformacji organizacji w środowisku wirtualnym oraz strategiami wspierania innowacji. Wspiera ludzi w rozwoju komunikacji wirtualnej oraz inspiruje do zmian na poziomie organizacyjnym.

Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, Executive MBA  w Koźmiński Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego.

Prelegentka TEDx. Mówca inspiracyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania i komunikowania się w środowisku wirtualnym oraz strategii innowacyjności.

New Business Partner w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. Facylitator zespołów wirtualnych w szwajcarskiej spółce Dual Academy zajmującej się innowacyjnymi programami rozwojowymi. Certyfikowany konsultant stosujący w swojej praktyce metodę FRIS® w pracy nad efektywnością zespołów.

Autorka publikacji popularnonaukowych, komentator dla Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Personel i Zarządzanie, HR.news, Zwierciadło, Radio Zet, Radio TOK FM, Holistic News.

Autorka ponad 30 studiów przypadku przedstawiających polskie dynamicznie rozwijające się firmy w ramach pionierskiego projektu studiumprzypadku.pl. Inicjatorka pierwszego w Polsce kursu poświęconego tematyce zespołów wirtualnych na Akademii Leona Koźmińskiego- Management of Virtual Teams. Autorka i moderatorka gier symulacyjnych dla wirtualnych zespołów. Członek międzynarodowych zespołów badawczych współpracująca z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Finlandii i Szwajcarii.  Członek British Academy of Management oraz European Academy of Management.

dr Grzegorz Radłowski

dr Grzegorz Radłowski

Ekspert z zakresu sprzedaży doradczej

Ekspert z zakresu sprzedaży doradczej i zarządzania. W tej tematyce realizuje swoje POWER CONTENT SPEECHe. Autor 3 książek “Mądrość mentoringu, inteligencja coachingu” One Press 2019 – po 3 tygodniach sprzedaży na liście 12 TOP, “Skuteczny trening sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje” Poltext 2017 – bestseller merlin.pl w kat. biznes oraz “Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży” wyd. II 2018, wyd. I 2015. Dyrektor programowy i właściciel Radwells Institute – butikowej firmy doradczo szkoleniowej dla sprzedaży. Ponad 8 lat pracował jako Szef Działów Szkoleń m.in. w Allianz, Aviva, IPF, AXA, wykładowca na ICAN Institute i Harvard Business Review Polska, również na Szkole Głównej Handlowej. W sprzedaży pracuje od ponad 15 lat, doradzał zarządom ponad 140 firm na świecie. Z wykształcenia dr nauk ekonomicznych (Akademia Leona Koźmińskiego) oraz socjolog (Uniwersytet Warszawski), z pierwotnego skrzypek. Łączy swoje bogate doświadczenie menedżerskie, doradcze i sprzedażowe z nauką oraz z tym, co aktualnie odkrywa na wolnym rynku sprzedaży… Taka mikstura podczas wystąpienia Grzegorza daje mieszankę bogatej praktyki, chirurgicznej naukowej precyzji i konfrontacji dotychczasowych doświadczeń z obiektywnymi i subiektywnymi źródłami wiedzy na temat sprzedaży i zarządzania. Pytanie po co? Po to by za każdym razem rozwijać własne standardy osobiste w sprzedaży…

Marcin Renduda

Marcin Renduda

Mówca inspiracyjny, konsultant, trener

Inspirujący mówca, konsultant i trenerem. Miłośnik wykorzystywania nowoczesnych technologii w biznesie i rozwoju kompetencji cyfrowych. Patrząc w przyszłość szuka trendów, a następnie wdraża je, aby jego Klienci stawali się kreatorami otaczającego ich Świata.Przez wiele lat zdobywał doświadczenie w polskich i zagranicznych firmach pracując jako specjalista, menedżer oraz dyrektor wyższego szczebla. Jest ekspertem sprzedaży i zarządzania zespołami sprzedażowymi, marketingu oraz rozwoju organizacji.

Tematyka jego wystapień skupia się na cyfryzacji biznesu, transformacji cyfrowej, inspirowania zespołów do przygotowania się i wykorzystania nadchodzących zmian.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jan Siwek

Jan Siwek

Dyrektor działu medycznego
Bio
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1982. Po studiach rozpoczął pracę naukową w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji. Od 1987 roku był właścicielem firmy zajmującej się serwisem komputerów dla placówek dyplomatycznych i LOT. Od 1992 roku, po połączeniu z firmą Alstor (założoną jako Initel Serwis), na prawach współwłaściciela pełnił funkcję Dyrektora Marketingu, a następnie Dyrektora Działu Przetwarzania Dokumentów Papierowych. W tym okresie czynnie uczestniczył w przygotowaniu infrastruktury przetwarzania cyfrowego dokumentacji funduszy emerytalnych. Od 2003 roku objął funkcję Dyrektora Działu Medycznego w Alstor, wprowadzając na rynek polski wiele nowatorskich rozwiązań dla wspomagania pracy lekarzy najnowszymi rozwiązaniami dla diagnostyki obrazowej, ortopedii, kardiologii, neurologii i mammografii. Wielokrotnie zapraszany jako wykładowca na Kongresy Medyczne oraz szkolenia. Społecznie pełni rolę Przewodniczącego Sekcji Monitorów w Polskim Towarzystwie Inżynierii Klinicznej. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce.
Magdalena Teterko-Walczak

Magdalena Teterko-Walczak

Business Influencer, Mówca inspirujący, Emotellerka

Emotellerka. Inspirująca poruszająca mówczyni. Influencerka biznesowa.

Genetyk. Manager zdrowia. Liderka rynku farmaceutycznego. Influencerka biznesowa. 16 lat pracowała w największych międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych. 12 lat na stanowiskach zarządzających. Skuteczna kreatorka marek szpitalnych i leków Open Care. Z sukcesem launchowała i relaunchowała wiele leków, które do dziś przynoszą firmom ogromne zyski. Umiejętnie zarządza zespołem i procesami, i przede wszystkim z ogromnym sukcesem tworzy zespoły i nimi przewodzi kierując się pasją i wartościami.

Twórca EMOTELLINGU®, nurtu komunikacji, który uatrakcyjnia każdy biznes ubierając go w emocje.

Twórca BEZ ETATU®, nurtu biznesowego przyszłości opartego na trendzie gospodarczym.

Od ponad 4 lat skuteczna Networkerka budująca swoje Biznesowe Imperium, w którym człowiek i jego wartości mają największe znaczenie.

Mama, Żona, Córka, Przyjaciółka pasjonująca się spędzaniem czasu z tymi, których kocha.

Skupia ludzi wokół „budowania wiatraków” w myśl Vivian Green: „gdy wieje wiatr większość ludzi szuka schronienia, a tylko niektórzy stawiają wiatraki”.

Alicja Trojanowska-Laskowska

Alicja Trojanowska-Laskowska

Menadżerka, trenerka biznesu, mówca aspirujący

Ekspertka w dziedzinie sprzedaży i miłośniczka chemii, łącząca z powodzeniem obie pasje od czasu uzyskania dyplomu na kierunku Chemia, na Uniwersytecie Opolskim. Absolwentka Zarządzania Sprzedażą na Akademii Leona Koźmińskiego oraz aktywna liderka zespołów sprzedażowych i projektowych w sektorze chemicznym na rynku polskim oraz międzynarodowym. Zwolenniczka i propagatorka teorii „łączy nas chemia”, którą wciela w życie w środowisku zawodowym, nie tylko jako Trenerka Biznesu lecz również jako koleżanka, w kuluarach biurowych, przy kawie. Felietonistka magazynów branżowych, na łamach których pokazuje inne spojrzenie na polimery oraz surowce chemiczne. Propagatorka życia w zgodzie z naturą.

Aktywna sportowo biegaczka, fanka mocnych brzmień rockowych a przy tym empatyczna i energiczna Mentorka młodych managerów, wspierająca ich karierę.

Maciej Trybulec

Maciej Trybulec

Trener, praktyk biznesu, mówca inspiracyjny

Praktyk biznesu, mentor, mówca inspiracyjny Ma ponad 27-letnie doświadczenie pracy w dużych korporacjach farmaceutycznych. Jego szczególne zainteresowania dotyczą wystąpień publicznych, wyzwań, jakie stawiane są liderom w czasach VUCA, rozwijanie umiejętności przywódczych mogącym sprostać czasom „permanentnej zmiany”, w których żyjemy. Maciej posiada ponad 25 letnie doświadczenie w wygłaszaniu prezentacji biznesowych, motywacyjnych, inspirujących podczas jego wieloletniej kariery zawodowej. Jest zwolennikiem niestandardowych wystąpień, które zaskakują, inspirują przez co zwiększają zainteresowanie odbiorcy i pozostają na długo w pamięci. Od 6 lat jest trenerem oraz mentorem polskich i zagranicznych managerów. Prowadzi treningi wystąpień publicznych, szczególnie pod kątem prezentacji biznesowych dla managerów 17 krajów europejskich. Jest członkiem międzynarodowej grupy pracującej nad projektem efektywnej komunikacji. Ekspert w Radzie ThinkTank. Spiker w Digital University.

 

Bartłomiej Wachta

Bartłomiej Wachta

Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnik Kancelarii Maruta Wachta sp. j., wiodący prawnik zarządzający praktyką prawa zamówień publicznych – zespołem prawników realizujących projekty po stronie zamawiających i wykonawców. Specjalizuje się także w obsłudze prawnej projektów technologicznych, w szczególności wdrożeń systemów IT. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w reprezentowaniu stron przed Krajową Izbą Odwoławczą (oraz przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie UZP), w przygotowaniu oraz obsłudze prawnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, po stronie zamawiających i wykonawców. Wspiera Klientów w pełnym zakresie, od opracowywania SIWZ lub ofert, przez formalną komunikację w trakcie trwania postępowania, aż po nadzór nad realizacją projektów. W jego portfolio znajdują się typowe projekty realizowane w trybach podstawowych oraz przedsięwzięcia skomplikowane, wymagające narzędzi i rozwiązań niestandardowych. Unikalne doświadczenie w branży IT jest wykorzystywane we współpracy z Klientami prowadzącymi przetargi na wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych – oraz uczestniczących w takich przetargach. Z powodzeniem prowadzi także projekty w innych branżach, jak np. energetycznej czy budowlanej. W latach 2016 – 2018 uznany w rankingu dziennika Rzeczpospolita za lidera w zakresie prawa zamówień publicznych, a kierowany przez niego zespół zyskał miano najlepszego zespołu w Polsce w zakresie prawa zamówień publicznych. Wielokrotnie wyróżniany przez międzynarodowe instytucje, m.in. Chambers, czy też Legal500. W 2019 r. prawnik rekomendowany przez dziennik Rzeczpospolita w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych. Kancelaria, kierowana m.in. przez Bartłomieja Wachtę, znalazła uznanie na rynku europejskim, zdobywając w 2018 r. tytuły najlepszej specjalistycznej kancelarii w Europie oraz najlepszej polskiej kancelarii, które zostały przyznane przez prestiżowy magazyn The Lawyer, zaś w 2019 r. kancelaria otrzymała tytuł najlepszej kancelarii w Europie Środkowej. Wykładowca (w tym na Akademii Leona Kuźmińskiego), współautor szeregu publikacji, w tym e-booka „Elektronizacja zamówień publicznych – praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców” (autorzy: B. Wachta, A. Bartczak – Żuraw, J. Krysa, K. Sawicka, Mustreadmedia 2018). Jako trener, prowadził szereg szkoleń i warsztatów, m.in. dla:

 • Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o – Prawo zamówień publicznych – nowelizacja ustawy
 • Najwyższa Izba Kontroli – Prawo zamówień publicznych – najczęstsze błędy Zamawiających i ich wpływ na
  wynik postępowania
 • Najwyższa Izba Kontroli – Zwalczanie zmów przetargowych – kompetencje organów państwa określone w
  prawie konkurencji i prawie zamówień publicznych
 • Ministerstwo Cyfryzacji – Sporządzanie umów utrzymaniowych. Wzorcowe klauzule w umowach IT
 • Cisco Systems – Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych
 • Dimension Data – Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Prawo zamówień publicznych w IT
 • InData – Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych
 • Narodowy Fundusz Zdrowia – Szkolenie z nowelizacji Prawo Zamówień Publicznych
 • Konica Minolta – Prawo zamówień publicznych w zakresie IT
 • IDG/Computerworld – Zamówienia Publiczne w IT
 • Cisco Systems Poland – Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych. Szkolenie dla praktyków
 • ITBoom – Prawo zamówień publicznych w zakresie IT
 • Komputronik – Szkolenie Prawo Zamówień Publicznych
 • Exatel – Szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych – obecna ustawa, nowe dyrektywy, projekt nowej ustawy
Ewa Wilmanowicz

Ewa Wilmanowicz

Trener efektywności osobistej, mówca aspirujący

Ewa Wilmanowicz – mówca, konsultant, doradca zarządów. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Klubu France – Pologne i Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Wykładowca akademicki, przedsiębiorca i autorka publikacji naukowych. Ekspert Instytutu Badań Gospodarczych w obszarze reputacji. Prelegent. Absolwentka Universite d’Angers i UMK.

Autorka książki „Osobista reputacja – jak budować markę w dobrym stylu” wyd. Onepress. W obszarze reputacji wypowiada się jako ekspert w biznesowych magazynach branżowych, audycjach radiowych i programach telewizyjnych.

Tomasz Witek

Tomasz Witek

Trener strategicznego działania i zarządzania EGO. Action Learning Coach, Wykładowca, Biznesmen, mówca aspirujący

Trener strategicznego działania i zarządzania EGO, właściciel firmy Biznesowe Centrum  Szkoleniowo-Doradcze. Autor innowacyjnych projektów szkoleniowych w tematyce „EGO’’.  Absolwent kompendium MBA, MBA II. W swojej 13-letniej karierze przemawiał do 30 000 tys.  osób. Jeden z najmłodszych członków Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. 

Posiada bardzo dużo pozytywnej energii oraz prosty i zrozumiały przekaz. Jest osobą  charyzmatyczną o dużym doświadczeniu co potwierdzają liczni przedsiębiorcy, dla których  świadczył usługi. Projektował i prowadził projekty szkoleniowo-doradcze dla takich firm jak:  

Uvex, Ministerstwo Sportu i Turystyki, WSiP, Santander Fundacja, Marcedes-Benz Duda-Cars, Kotelnica  Białczańska, Viking, ORKE, Tatry Superski, Marr, Czorsztynski Kluszkowce, Gorący Potok, Termy  Chochołowskie, Remax 

Obszary działania: Wystąpienia motywacyjne Szkolenia  Consulting 

Nagrody: 

2020 rok – dołączenie do Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców 2020 rok – Lider Przedsiębiorczości 

2019 rok – Optymista roku 2019  

2019 rok – Perły EuroTurystyki 

2018 rok – I miejsce w ogólnopolskim konkursie Kongresu Kadr 

2018 rok – Sukces Roku 2018 

2012 rok – Debiut Roku wręczenie nagrody w centrali AXA w Paryżu  

Osobiście uczestniczył w konsultacjach i szkoleniach międzynarodowych mentorów tj. Robert  Cialdinii, Brian Tracy, Jack Canfild, Bodo Schafer, T.Harv Eker. 

Autor licznych artykułów w tematyce EGO. Pisał dla: 

Tatra Magazine, Przedsiębiorcy@eu, PulsHR.pl, Fakty Magazyn Gospodarczy, Podhale2 

Pomysłodawca różnych wartościowych przedsięwzięć społecznych takich jak: Akademia  Managera, Bezpiecznie Na Nartach, Bezpiecznie Na Rowerze, Dotacjemalopolska 

 

Michał Zawadka

Michał Zawadka

Mówca inspiracyjno-motywacyjny
Bio
Optymista. Ekspert słowa. Praktyk. Przedsiębiorca. Mówca inspiracyjno-motywacyjny. Założyciel Mind&Dream, pierwszego i jedynego wydawnictwa w Polsce, ukierunkowanego na rozwój osobisty i społeczny dzieci i młodzieży.

Prowadzi wykłady biznesowe, wystąpienia motywacyjne, szkolenia procesowe i warsztaty dla wszystkich tych, którzy mają coś do powiedzenia i chcą robić to skutecznie. Mistrz Polski Przemówień Publicznych. Trener wystąpień publicznych, komunikacji i sztuki słowa.

Przemawiał na jednej scenie obok Jacka Canfielda, Johna C. Maxwella, Briana Tracy’ego, Roberta Cialdiniego, Richarda Denny’ego, Sebastiana Kotowa, Jakuba B. Bączka, Jacka Walkiewicza, Roberta Kroola, Kamili Rowińskiej i innych.

Pisarz, autor dziewięciu bestsellerowych książek dla dzieci i młodzieży, sprzedanych do tej pory w ponad dwustu tysiącach egzemplarzy: najnowsza seria “Uśmiechologia – pozytywna strona myślenia” oraz „Uśmiechologia. Wartościownik dla rodziców” (premiera marzec 2020), seria dla młodzieży „Chcę być kimś!”, „Galeria bajek. Gallery of fairy tales” – z obrazami Rafała Olbińskiego i przedmową profesora Tonego Buzana, „Zarządzanie marzeniami / Managing your dreams” – rekomendowaną przez Briana Tracy’ego oraz „Mądrość z Natury” Jego książki przekładane są na język angielski, chiński i rosyjski.

Zagrał ponad 1400 przedstawień teatralnych na różnych kontynentach. Na scenie teatralnej, biznesowej i szkoleniowej spędził ponad 9000 godzin. Przez ostatnie siedem lat w jego szkoleniach i warsztatach wzięło udział ponad 100 000 uczestników.

Aktor, konferansjer, lektor. Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz polonistyki na kierunku „Słowo na ekranie, w mowie i na piśmie”.

Autor i twórca rozwojowych programów dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli oraz rodziców. Promotor szeroko pojętej edukacji miękkiej i miłośnik umysłu.

W 2013 roku nominowany do Głównej Nagrody za Upowszechnianie Czytelnictwa Polskiej Sekcji IBBY. Ma za sobą ponad 1000 spotkań autorskich.

Prywatnie szczęśliwy mąż i zaangażowany tata Matyldy i Makarego.

Biznesowo zaufali mu m.in: Grupa IMPEL, Bystronic, Perfect Coll, Cash Back World, 360 SBC, Brian Tracy International, Deutsche Bank, Nature’s Sunshine, Starway Institut, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Arkana, Prudential, PZU, Caterpillar, Volvo, Dax Cosmetics, Dr Irena Eris, Novascon, Flower Travel, Murator Expo, EuCO, Cosinus

Jerzy Zientkowski

Jerzy Zientkowski

Autor, mentor, mówca profesjonalny
Bio
Autor, mentor, mówca profesjonalny. Z 20-letnim doświadczeniem biznesowym i zaskakująco precyzyjnym podejściem do wystąpień publicznych, pracował nad komunikacją i prezentacjami dla największych firm na światowym rynku i dla klientów indywidualnych. Rozmawia ze studentami, pracownikami korporacji, managerami, członkami zarządów i właścicielami firm.
Spędza na scenie kilkadziesiąt dni rocznie, nastawiony na skuteczność, jasność i unikalność przekazu dąży do kontaktu z widownią, jako jednego z najważniejszych narzędzi mówcy publicznego. Prowadzi kilkadziesiąt szkoleń, wykładów i prezentacji rocznie, wdrażając rentowne działania i poszerzając świadomość klientów. Mentoruje wybranych managerów wyższego szczebla zarządzania i właścicieli firm, pomagając w przygotowaniu prezentacji w sytuacjach podbramkowych i komfortowych. Pozbawia złudzeń, nie pozbawiając marzeń.
Z doświadczeniem w IT, na styku biznesu, sprzedaży i obsługi klienta wypracował unikatowy zestaw narzędzi komunikacyjnych, pozwalający na współpracę z różnymi branżami, różnymi potrzebami klientów, w wielonarodowych środowiskach. Praktykując to, co głosi, od 2015 mówił do ponad 40 000 osób rocznie i przemawiał podczas tak różnych eventów jak TEDx, Spectacular Speaking, Pełna Moc Możliwości, BUCOM 2014, Toastmasters Leaderhip Institute i Toastmasters District Conference w Bonn/Cologne, VI Kongres Business Intelligence, V Forum Dyrektorów Działów Prawnych, Festiwal Inspiracji w Warszawie, Edutainment w Krakowie, Katowicach, Łodzi i Poznaniu, GEM CEE i CFO Forum w Pradze, Wyzwania IT, Kariera IT i Kariera Programisty, Systemy dla Przedsiębiorstw, Akademia Mentoringu UAM Poznań, Techworld, Contman Forum i Przyszłość IT i Forum Wsparcia IT.
Jerzy stał na scenie obok takich mówców, jak Jacek Walkiewicz, Marek Skała, Robert Krool, Szymon Kudła, Robert Cialdini i Brian Tracy. W 2012 dotarł do finałów mistrzostw Europy w przemówieniach humorystycznych, w 2013 został Mistrzem Polski w mowach improwizowanych Toastmasters w języku polskim i Wicemistrzem Polski w języku angielskim.
Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce od 2011 roku. Wiceprezes stowarzyszenia w latach 2012-2016, odpowiedzialny za członkostwo, strategię działań i partnerów, organizację konferencji i eventów szkoleniowych. Organizator konferencji Festiwal Inspiracji i Spectacular Speaking.
W latach 2006-2012 manager działu IT w Raben Polska, ponad sześć lat dbał o ciągłość operacji informatycznych dla blisko 2000 komputerów, 1200 terminali RF i kilkunastu tysięcy przesyłek dziennie w 30 lokalizacjach i trzech spółkach Raben Group na terenie Polski. Kierował i zarządzał pracą 30 specjalistów IT. Wcześniej przez dwa lata pracy w Comarch S.A., od 2004 do 2005 zarządzał zespołem programistów i wdrożeniowców na Ukrainie i w Iranie, w telekomunikacji, systemach bilingowych, Revenue Assurance i Fraud/Fault Detection. Co ważne, karierę zaczął w 1998 jako programista, pisząc oprogramowanie do systemów telewizji przemysłowej w firmie Delta Poznań.
Rafał Żak

Rafał Żak

Mówca biznesowy, trener, coach
Bio
Zajmuję się rozwojem ludzi i organizacji. Od 10 lat robię to na wiele sposobów, najczęściej w roli mówcy, trenera, coacha i autora tekstów.
Moim obszarem specjalizacji jest praca z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju całych organizacji. Zaliczam do tej grupy menedżerów, koordynatorów, szefów zespołów projektowych, trenerów wewnętrznych. W pracy z kadrą zarządzającą pomaga mi pięć lat pracy w roli menedżera, w pracy z trenerami doświadczenie bycia opiekunem merytorycznym w 14 edycjach szkół trenerów.
Od dwóch lat rozwijam się w roli mówcy. Występuję na konferencjach, prowadzę spotkania kick-off, służące zaakcentowaniu startu ważnego projektu, prowadzę sesje, których celem jest dostarczenie inspiracji, motywacji oraz merytorycznej rozrywki. W 2014 roku wygrałem konkurs na Mowę Biznesową Roku, organizowany przez Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców i tym samym wystąpiłem podczas Festiwalu Inspiracji.
Moim największym talentem jest zbieranie – zbieram informacje, cytaty, poglądy, doświadczenia, fragmenty książek, wrażenia, opowieści i anegdoty. Lubię intelektualne wyzwania oraz odkrywanie nowych rozwiązań. Potrafię się uczyć i potrafię uczyć, cenię sobie rozmowę, wymianę poglądów i opinii.

Członkowie honorowi

Prof. dr hab. Tomasz Szlendak

Prof. dr hab. Tomasz Szlendak

Członek honorowy

Socjolog, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Collegium Invisibile. Bada zmiany obyczajów w kulturze zachodniej, biospołeczne uwarunkowania życia seksualnego. Autor szeregu artykułów i opracowań naukowych, redaktor publikacji zbiorowych.

Wojciech Eichelberger

Wojciech Eichelberger

Członek honorowy
Bio
Psychoterapeuta, coach, trener, doradca biznesu. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii (IPSI) w Warszawie, który zajmuje się m.in. profilaktyką przeciążenia i wypalenia stresem. W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka.

prof. Wojciech Malajkat

prof. Wojciech Malajkat

Członek honorowy

Aktor, pedagog filmowy i teatralny; profesor zwyczajny, rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Aleksandra Przegalińska

Aleksandra Przegalińska

Członkini honorowa
prof. Rafał Ohme

prof. Rafał Ohme

Członek honorowy
Tomasz Kammel

Tomasz Kammel

Członek honorowy

Urok osobisty, uśmiech i dobre maniery sprawiają, że jest uwielbianym prezenterem. Tomasz Kammel to gwiazda telewizji, ale także specjalista w dziedzinie komunikacji międzyludzkiej. Autor i prowadzący: The Voice of Poland, The Voice Kids, Pytanie na Śniadanie, Dance Dance Dance, Kocham Cię Polsko, a kiedyś Randka w ciemno i wiele, wiele innych. Człowiek, który o sztuce występowania przed publicznością wie wszystko. W Internecie zdradza tajniki skutecznej komunikacji na autorskim kanale „Kammel Czanel” na YouTube. Autor książek: „Jak występować publicznie … nie tylko w telewizji” oraz „Moc w gębie. Jak gadać, żeby się dogadać.”

Magdalena Czarnota – Krool

Magdalena Czarnota – Krool

Członkini honorowa

Pedagog sceniczny, coach głosu, muzyk. Współpracuje od szeregu lat z wybitnymi postaciami świata biznesu oraz sztuki przy: Ambulatorium Głosu, Teatrze Palladium w Warszawie, Teatrze Groteska w Krakowie, Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców, Fundacji LifeSkills, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
Wieloletni pedagog i na wydziale wokalno – aktorskim szkoły im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Pianistka i akompaniatorka. Posiada niezwykle istotny w pracy z głosem tzw. słuch absolutny. Pochodzi ze znanej rodziny aktorsko – reżyserskiej, od dziecka uczestniczyła w projektach teatralnych oraz warsztatach pracy z głosem i ciałem na całym świecie. Dorastała w środowisku pantomimy, teatru Jerzego Grotowskiego oraz Teatru Polskiego we Wrocławiu. Jej kompetencje cieszą się wysokim uznaniem środowiska artystycznego oraz biznesowego. Jest wiernym wolontariuszem i ambasadorem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w świecie opery oraz teatru.

Monika Nowacka-Sahin

Monika Nowacka-Sahin

Członkini honorowa
Dorota Wellman

Dorota Wellman

Członkini honorowa

Dziennikarka, wydawca, producentka programów radiowych i telewizyjnych, laureatka nagrody Hortensji – 2017, honorowa członkini SPM

Agnieszka Servaas

Agnieszka Servaas

Członkini honorowa

Prezes zarządu VIVE Management, współtwórca VIVE Group – lidera w branży recyclingu tekstyliów w Europie, inicjatorka nurtu Textile Upcycling, filantrop, zaangażowana w inicjatywy wspierające rozwój dzieci i młodzieży

Jacek Rozenek

Jacek Rozenek

Członek honorowy
Bio
Określany mianem trenera nowej generacji. Osobisty trener i coach najtęższych głów biznesu. Specjalista z dziedziny przywództwa, rozwoju osobistego i prezentacji. Instruktor II st. Wschodnich Sztuk Walki.

Prowadzi szkolenia i coaching z zakresu przywództwa, technik komunikacyjnych, rozwoju osobistego i zaawansowanych technik zarządzania wrażeniem w relacjach biznesowych.

Coach najwyższej kadry menedżerskiej takich firm jak Deutsche Bank, BPH, Narodowy Bank Polski, Pekao S.A., Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Panasonic, AXA… Wykładał w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Stworzył program szkolenia i coachingu dla kadry menedżerskiej wielu firm. W swojej karierze przeszedł wszystkie szczeble zarządzania – od specjalisty do dyrektora generalnego. Specjalizuje się w projektowaniu procesów biznesowych podnoszących efektywność organizacji. Reżyser dubbingu, współpracował z 20Th’ Century Fox w Los Angeles i Lucas Film w San Francisco, aktor teatralny – T. Współczesny i T. Prezentacje, telewizyjny – „Samo Życie”, „Złotopolscy”, „Klan”, „Na dobre i na złe”, „Pensjonat pod Różą”… i filmowy „Rozdroże café”, „Chopin pragnienie miłości”, „Popiełuszko”, „Generał Nil”.

Zuzanna Skalska

Zuzanna Skalska

Członkini honorowa

Analityk trendów ds. Dizajnu, innowacji i biznesu. Swoją karierę rozpoczęła jako Sensorial Trend Analyst w departamencie strategii firmy Philips Design, gdzie m.in. była członkiem teamu rewolucyjnego projektu Ambient Intelligent. Następnie przez ponad 13 lat pracowała dla największego holenderskiego studia projektowego VanBerlo w Eindhoven. Obecnie operuje w ramach własnej marki 360 Inspiration.

mec. Robert Kroplewski

mec. Robert Kroplewski

Członek honorowy

Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Najbardziej znany polski prawnik w zakresie współpracy transgranicznej – Digital Transformation na arenie światowej. Zawdzięczamy mu m.in. większe możliwość korzystania z praw konsumenckich na Facebooku. Laureat nagrody Mistrza Biznesu 2017 magazynu Businessman.pl, w kategorii Kancelaria Prawna. 

Łukasz Krasoń

Łukasz Krasoń

Członek honorowy
Bio
Mówca motywacyjny, przedsiębiorca, autor, ekspert telewizyjny i pomysłodawca Ogólnopolskiego Konwoju Rowerowego “Wstań i Jedź”.
Ze względu na chorobę (zanik mięśni) w wieku 7 lat został zmuszony do poruszania się na wózku inwalidzkim. Osobista sytuacja zmobilizowała Łukasza do wykształcania w sobie tego, co dzisiaj jest inspiracją dla tysięcy ludzi czyli: odwagi, wiary w siebie, cierpliwości, uporu, pomysłowości czy umiejętności przekuwania słabości w atut.
Jego wystąpienia pełne są autentycznych historii oraz przykładów, że nie trzeba być idealnym, aby realizować własne marzenia, oraz że w świecie wykresów, tabelek i targetów warto znaleźć przestrzeń na osobistą refleksję.
Przekaz Łukasza, że warto wprowadzać oczywiste prawdy w życie pomaga ludziom spojrzeć na swoją pracę, z zupełnie innej, dotąd nieznanej perspektywy. Wystąpienia motywacyjne Łukasza można usłyszeć na wielu scenach między innymi w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Holandii lub Anglii.

„Poprzez wszystko to co robię rzucam wyzwanie obecnej wersji świata.
Wierzę, że do czerpania radości z życia nie potrzebujemy
być idealni, a nasza siła jest bliżej niż nam się wydaje.
Rzucam wyzwanie światu, tworząc i dając inspirujące
przemówienia, po których już nic nie jest takie samo.”

Jerzy Wójcik

Jerzy Wójcik

Członek honorowy
Bio
Z Agorą związany od roku 1993. W latach 1993 – 2001 kierował redakcjami “Gazety Wyborczej” w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, najpierw jako zastępca, a potem redaktor naczelny “Gazety Zachodniej”. W 2001 r. przeszedł do warszawskiej redakcji “Gazety Wyborczej”, gdzie pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego “Gazety Stołecznej”. W 2002 r. został szefem bezpłatnego dziennika “Metro”, a następnie (w 2005 r.) redaktorem naczelnym “Nowego Dnia”. Od 2006 r. kieruje działem społecznym “Gazety Wyborczej”. Jest pomysłodawcą i twórcą wielu nieszablonowych przedsięwzięć, jak “Witamy w Polsce”, “Przystanek Europa”, “Przystanek Polska”, “Powrót taty”, “Męska muzyka” , cykli reporterskich i wydawniczych, ostatnio magazynu “Wysokie Obcasy Extra”. Od stycznia 2010 r. pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego “Gazety Wyborczej”. Od października 2016 r. na stanowisku wydawcy dziennika.

Wcześniej, w latach 1984 – 89, współpracował z pismami emigracyjnymi oraz wydawnictwami podziemnymi w Polsce, po 1989 roku współpracował z gazetami obywatelskimi i prowadził własne wydawnictwo książkowe. Autor antologii polskiej poezji współczesnej “Być poetą” i wyboru felietonów Mieczysława Grydzewskiego “Silva Rerum”.

Wspierali nas także:

 • Prof. Andrzej Blikle
 • Iwona Majewska-Opiełka
 • Daria Gołębiewska
 • Ewa Foley
 • Marek Kamiński 
 • Prof. Witold Orłowski
 • Prof. Krzysztof Opolski
 • Beata Bednarczyk 
 • red. Michał Kobosko
 • red. Michał Niewiadomski
 • red. Michał Bartłomiej Gajewski
 • Prof. Piotr Zielonka
 • Kamil Kozieł