Wrzesień 18, 2017

National Speakers Awards


Wyróżnienia National Speakers Award (NSA), czyli Hortensji, Cycerona oraz Pomidora – są nadawane przez Kapitułę Nagród oraz Wspólnotę – Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców (SPM). Nominacje nastąpiły na drodze konsultacji społecznych z Członkami SPM, które trwały od roku 2016. Symbolika wyróżnień, to wynik obserwacji współczesnego rynku i „zatrucia informacyjnego” na przestrzeni minionych 25 lat. Osią sprawy, jaką wyróżniamy jest narracja publiczna, zatem i sceniczna, względem przyjętego przez naszą Wspólnotę Kodeksu Kompetencji. Więź z tymi kompetencjami jest przedmiotem odniesienia, a wyróżnienia NSA są wynikiem stricte subiektywnej i uznaniowej oceny dorobku Osób Nominowanych.

Hortensja dla Kobiety roku 2017 i Cyceron dla Mężczyzny roku 2017

Wyróżnienie za mówienie do rzeczy i do ludzi w tym za użyteczną twórczość dla publiczności
Kryteria Hortensji i Cycerona – wiarygodność i użyteczność, oryginalność, własny format, zgodny kierunkowo z Kodeksem Kompetencji SPM – specjalizacja, elokwencja, twórczość.

Pomidor roku 2017

Wyróżnienie za twórczą samokreację, talent i wybitne wyniki w popularyzacji „Scenicznej Gry w Pomidora”
Kryteria Pomidora – wyróżniająca się twórczość sceniczna, osobowość medialna, którą życzliwie zapraszamy do bardziej użytecznego dzieła na rzecz publiczności, kierunkowo zgodnego z Kodeksem Kompetencji SPM – specjalizacja, elokwencja, twórczość.

Nominacje w kategorii Hortensja 2017:

Martyna Wojciechowska

Martyna Wojciechowska

Grażyna Torbicka

Grażyna Torbicka

Dorota Wellman

Dorota Wellman

Nominacje w kategorii Cyceron 2017:

Wojciech Eichelberger

Wojciech Eichelberger

Jacek Santorski

Jacek Santorski

Nominacje w kategorii Pomidor 2017:

Beata Pawlikowska

Beata Pawlikowska

Łukasz Jakóbiak

Łukasz Jakóbiak

Szymon Majewski

Szymon Majewski

Michał Wawrzyniak

Michał Wawrzyniak

Gala National Speakers Awards już 4 października podczas Festiwalu Inspiracji w Warszawie.
Dowiedz się więcej o nominowanych, nagrodach i kapitule NSA >>>National Speakers Awards