Anna Cichowska

Specjalizuje się w coachingu kariery z pasją, badaniu predyspozycji behawioralnych, odkrywaniu zasobów, rozwoju kompetencji miękkich oraz mentoringu młodych menadżerów. Dyplomowana coach, zrzeszona w Klubie Izby Coachingu, certyfikowana i akredytowana trenerka neuropsychologii PRISM – badania naturalnych preferencji zachowań. Ekonomistka w obszarze bankowości i rachunkowości. Praktyk zarządzania i wspierania w rozwoju ludzi, bazującym na ich mocnych stronach. Read more about Anna Cichowska[…]